Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulamin
  Rekrutacja
  Statut
  Pomoc Materialna dla studentów i doktorantów
  Opłaty za studia
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Rektor
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK

tel. 872 10 10
e-mail: rektorur@ur.edu.pl

 

Rektor UR

Wstawił:Drozd Szymon   2016-09-01 09:18
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-01
Dokument wyświetlono: 37697 razy
[+]