Uniwersytet Rzeszowski

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Rekrutacja
  Statut
  Regulaminy studiów
  Regulamin świadczeń materialnych
  Opłaty za studia
  Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Ogólne
Podstawowe dane

Uniwersytet Rzeszowski

Adres: al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 872 10 00 (centrala)
www.ur.edu.pl
e-mail: info@ur.edu.pl
NIP: 813-32-38-822
REGON: 691560040

 

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem

bip@ur.edu.pl

 


Wstawił:Drozd Szymon   2017-10-20 10:54
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2017-10-20
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-10-20
Dokument wyświetlono: 95084 razy
TOP » INFORMACJE » Ogólne
Informacje ogólne

Liczba studentów – stan na 30.11.2016 r. (GUS S-10)
studia stacjonarne 13474    
studia niestacjonarne 2944
Ogółem liczba (studia stacjonarne i niestacjonarne) 16418
Liczba absolwentów – zgodnie z GUS S-10 stan na 30.11.2016 r.
Absolwentów ogółem wykazano: 5572
Absolwentów stacjonarnych: 4426
Absolwentów niestacjonarnych 1146

Wstawił:Drozd Szymon   2017-02-03 14:52
Sporządził:Małgorzata Smyczek   2017-02-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-02-03
Dokument wyświetlono: 105569 razy
TOP » INFORMACJE » Ogólne
Jednostki

Liczba jednostek- 30.11.2016 r.
Wydziałów wg. GUS s-10: 11
Instytutów wg. GUS s-10: 13
Kierunków wg. GUS s-10: 53
Liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopni:
Doktora 7 (w 12 dyscyplinach)
Doktora habilitowanego 3 (w 5 dyscyplinach)

Wstawił:Drozd Szymon   2017-04-20 11:17
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2017-04-20
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-04-20
Dokument wyświetlono: 57858 razy
TOP » INFORMACJE » Ogólne
Liczba uczestników

Liczba uczestników – stan na 31 grudnia 2016 r. (GUS S-12)
studia podyplomowe 930
studia doktoranckie 391

Wstawił:Drozd Szymon   2017-02-03 14:53
Sporządził:Małgorzata Smyczek   2017-02-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-02-03
Dokument wyświetlono: 29375 razy
TOP » INFORMACJE » Ogólne
Pracownicy

Liczba pracowników:
Stan na 31 grudnia 2016 r.
nauczyciele akademiccy ogółem: 1331
(w tym):
Profesorowie tytularni: 113
Doktorzy habilitowani: 249
Doktorzy: 695
Magistrzy: 274

Wstawił:Drozd Szymon   2017-01-23 09:52
Sporządził:Krystyna Lorenc   2017-01-23
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-01-23
Dokument wyświetlono: 54926 razy
[+]