Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Ogólne
Podstawowe dane

Uniwersytet Rzeszowski

Adres: al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 872 10 00 (centrala)
www.ur.edu.pl
e-mail: info@ur.edu.pl
NIP: 813-32-38-822
REGON: 691560040

Adres ESP Uniwersytetu Rzeszowskiego na Platformie ePUAP: URzeszow/SkrytkaESP

 

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem

bip@ur.edu.pl

 


Wstawił:Madej Krzysztof   2018-10-17 08:55
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-17
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-17
Dokument wyświetlono: 166163 razy
TOP » INFORMACJE » Ogólne
Jednostki

Liczba jednostek - 01.10.2019 r.
Kolegia: 4
Instytuty: 21
Kierunki: 57

 


Wstawił:Kruba Adrian   2020-07-01 11:19
Sporządził:Agnieszka Przybyłowicz   2020-07-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2020-07-01
Dokument wyświetlono: 79222 razy
TOP » INFORMACJE » Ogólne
Informacje ogólne

Liczba studentów – stan na 31.12.2019 r. (GUS S-10)
studia stacjonarne 12736    
studia niestacjonarne 3406
Ogółem liczba (studia stacjonarne i niestacjonarne) 16142
Liczba absolwentów – zgodnie z GUS S-10 stan na 31.12.2019 r.
Absolwentów ogółem wykazano: 4801
Absolwentów stacjonarnych: 3784
Absolwentów niestacjonarnych 1017

 

Liczba doktorantów – stan na 31.12.2019 r. (GUS-S12)
studia doktoranckie 245
studia stacjonarne 245
studia niestacjonarne 0
Liczba słuchaczy studiów podyplomowych – stan na 31.12.2019 r. (GUS-S12) 516

Wstawił:Kruba Adrian   2020-07-01 10:40
Sporządził:Małgorzata Smyczek   2020-07-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2020-07-01
Dokument wyświetlono: 135401 razy
TOP » INFORMACJE » Ogólne
Liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopni

Liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopni:
Doktora 4 (w 17 dyscyplinach)
Doktora habilitowanego 2 (w 6 dyscyplinach)


Wstawił:Kruba Adrian   2019-11-05 10:20
Sporządził:Lidia Wrzostko-Kuźma   2019-11-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-11-05
Dokument wyświetlono: 1056 razy
TOP » INFORMACJE » Ogólne
Pracownicy

Liczba pracowników:
Stan na 31 grudnia 2019 r.
nauczyciele akademiccy ogółem: 1297
(w tym):
Profesorowie tytularni: 96
Doktorzy habilitowani: 296
Doktorzy: 645
Magistrzy: 260

Wstawił:Kruba Adrian   2020-01-27 14:40
Sporządził:Krystyna Lorenc   2020-01-27
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2020-01-27
Dokument wyświetlono: 64745 razy
[+]