Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 28.05.2020 r.
28.05.2020 r.

Porządek obrad posiedzenia online

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 28 maja 2020 r.

 

 1. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causaUniwersytetu Rzeszowskiego Biskupowi Kazimierzowi Górnemu.
 3. Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia.
 4. Uchwała w sprawie poparcia wniosku Rady Naukowej Kolegium Nauk Humanistycznych o nadanie dr. hab. Zygmuntowi Woźniczce tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk humanistycznych.
 5. Zatwierdzenie zmian w Uchwale nr 462/06/2019 w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021.
 6. Przyjęcie zmian w Uchwale nr 510/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeniesienia studenta na Uniwersytet Rzeszowski z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
 7. Ustalenie programu studiów podyplomowych: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.
 8. Ustalenie programu studiów podyplomowych:
 9. Uchwala w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 10. Sprostowanie oczywistych omyłek w Uchwale nr 460/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 11. Sprostowanie oczywistych omyłek w Uchwale nr 483/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim. 
 12. Sprawy różne.

Wstawił:Kruba Adrian   2020-06-03 09:10
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2020-06-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2020-06-03
Dokument wyświetlono: 769 razy
[+]