Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 23.04.2020 r.
23.04.2020 r.

Porządek obrad posiedzenia on line

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 23 kwietnia 2020 r.

 

 

  1. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego o zaopiniowanie każdego z kandydatów na Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  2. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Wyborczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  3. Uchwała w sprawie zakończenia likwidacji i przyjęcia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji Fundacji AMICUS UNIVERSITATIS RESSOVIENSIS.
  4. Projekt uchwały Senatu w sprawie zatwierdzenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
  5. Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 460/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
  6. Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 483/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
  7. Sprawy różne.

Wstawił:Kruba Adrian   2020-04-28 10:29
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2020-04-28
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2020-04-28
Dokument wyświetlono: 353 razy
[+]