Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Szkoła Doktorska » Rekrutacja » Harmonogram rekrutacji 2019/2020
Harmonogram rekrutacji 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej składa się z następujących etapów:

  1. złożenia przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym;
  2. weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów;
  3. postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej;
  4. wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Składanie dokumentów przez kandydatów

Weryfikacja dokumentów oraz powiadamianie  kandydatów o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego

Rozmowy kwalifikacyjne

Wyniki kwalifikacji

Ostateczny wykaz osób przyjętych

01 czerwca 2019r. – 10 lipca 2019r.

16 – 18 lipca 2019r.

02 – 06 września 2019r.

09 – 10 września 2019r.

13 września 2019r.


Wstawił:Kruba Adrian   2019-06-03 09:01
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Dokument wyświetlono: 1178 razy
[+]