Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Szkoła Doktorska » Akty prawne
Akty prawne

Zarządzenie nr 63/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10.10.2019r. w sprawie: legitymacji doktoranta Szkoły Doktorskiej UR.pdf

 

Uchwała nr 482/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.pdf

Załącznik do uchwały 482/09/2019 - Regulamin przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.pdf

 

Uchwała nr 480/09/2019 Senatu UR z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 448/05/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2019/2020.pdf

 

Uchwała nr 479/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 407/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej.pdf

Regulamin Szkoły Doktorskiej UR stanowiący załącznik do Uchwały nr 479/09/2019 Senatu UR.pdf

 

Zarzadzenie nr 59/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30.09.2019r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020.pdf

 

Zarządzenie 51/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10.09.2019 r. w sprawie badania lekarskiego doktorantów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.pdf

Załącznik nr 1 Skierowanie na badania lekarskie.docx

 

Uchwała nr 449/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Rzeszowski

Uchwała nr 448/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2019/2020

Zarzadzenie nr 31/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22.05.2019r. w sprawie uruchomienia kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

Zarządzenie nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26.04.2019r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim

Uchwała nr 407/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej UR

Regulamin Szkoły Doktorskiej UR stanowiący załącznik do Uchwały nr 407/02/2019 Senatu UR

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Wstawił:Kruba Adrian   2019-10-24 15:13
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-24
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-24
Dokument wyświetlono: 1538 razy
[+]