Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Szkoła Doktorska » O Szkole Doktorskiej UR
O Szkole Doktorskiej UR

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Rzeszowskiego kształci doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych:

 • archeologia,
 • ekonomia i finanse,
 • filozofia,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki biologiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki medyczne,
 • nauki o zdrowiu,
 • nauki prawne,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • rolnictwo i ogrodnictwo,
 • technologia żywności i żywienia

oraz dyscyplinie artystycznej:

 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 

Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej UR rozpoczyna się z dniem  1 października 2019r. i trwa 6-8 semestrów.

Szkoła Doktorska UR umożliwia  w szczególności:

1)      uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych lub dziedzinie sztuki i dyscyplinie artystycznej;

2)      przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej;

3)      przygotowanie rozprawy doktorskiej lub pracy artystycznej stanowiących podstawę do nadania stopnia doktora;

4)      uzyskanie stopnia naukowego doktora.

 

 

Funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Szkoły Doktorskiej UR pełni dr hab. Paweł Sierżęga, prof. UR.


Wstawił:Kruba Adrian   2019-10-30 11:30
Sporządził:Iwona Wania   2019-10-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-30
Dokument wyświetlono: 1621 razy
[+]