Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Regulaminy » Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
Regulamin - prawa autorskie

REGULAMIN
zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności
przemysłowej oraz zasad komercjalizacji z dnia 30.01.2020

Uchwała nr 528/01/2020
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia
Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami
pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
  


 REGULAMIN zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych z dnia 25.03.2015

Załącznik do regulaminu

 

 

 


Wstawił:Kruba Adrian   2020-03-06 09:14
Sporządził:prof. dr hab. Aleksander Bobko   2020-03-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2020-03-06
Dokument wyświetlono: 4160 razy
[+]