Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Regulaminy » Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Od 2019 roku:

Uchwała nr 498/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Rzeszowskim

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej w  Uniwersytecie Rzeszowskim

 


Wstawił:Kruba Adrian   2019-10-30 11:36
Sporządził:prof. dr hab. Aleksander Bobko   2019-10-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-30
Dokument wyświetlono: 2336 razy
TOP » INFORMACJE » Regulaminy » Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Do 2019 roku:

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Załącznik do Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej


Wstawił:Kruba Adrian   2019-10-30 11:36
Sporządził:prof. dr hab. Sylwester Czopek   2019-10-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-10-30
Dokument wyświetlono: 6689 razy
[+]