Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Programy studiów
Programy studiów

Aktualne programy studiów znajdują się pod adresem:

https://ur.edu.pl/student/jakosc-ksztalcenia/programy-studiow/programy-studiow-od-roku-20192020

 

 

Dotyczy kierunków studiów:

 1. Architektura krajobrazu, studia pierwszego stopnia
 2. Architektura krajobrazu, studia drugiego stopnia
 3. Logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia pierwszego stopnia
 4. Ochrona środowiska, studia pierwszego stopnia
 5. Ochrona środowiska, studia drugiego stopnia
 6. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia pierwszego stopnia
 7. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia drugiego stopnia
 8. Rolnictwo, studia pierwszego stopnia
 9. Rolnictwo, studia drugiego stopnia
 10. Technologia żywności i zywienia człowieka, studia pierwszego stopnia
 11. Technologia żywności i zywienie człowieka, studia drugiego stopnia

 

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1. Wychowanie fizyczne, studia drugiego stopnia

 

Dotyczy kierunków studiów:

 1. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia pierwszego stopnia
 2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia drugiego stopnia
 3. Filologia angielskastudia pierwszego stopnia
 4. Filologia angielskastudia drugiego stopnia
 5. Filologia germańskastudia pierwszego stopnia
 6. Wychowanie fizycznestudia pierwszego stopnia

 

 

 

Dotyczy kierunków studiów:

 1. Filologia polska, studia pierwszego stopnia
 2. Filologia polska, studia drugiego stopnia
 3. Historia, studia pierwszego stopnia
 4. Historia, studia drugiego stopnia
 5. Informatyka i ekonometria, studia pierwszego stopnia
 6. Kulturoznawstwo, studia drugiego stopnia
 7. Matematyka, studia pierwszego stopnia
 8. Matematyka, studia drugiego stopnia

 

 

Dotyczy kierunku studiów:

 1.   Systemy diagnostyczne w medycynie, studia pierwszego stopnia

 

 

Dotyczy kierunków studiów:

 1.   Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia pierwszego stopnia
 2.   Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia drugiego stopnia
 3.   Filologia angielska, studia pierwszego stopnia
 4.   Filologia angielska, studia drugiego stopnia
 5.   Filologia germańska, studia pierwszego stopnia
 6.   Filologia germańska, studia drugiego stopnia
 7.   Filologia rosyjska, studia pierwszego stopnia
 8.   Filologia rosyjska, studia drugiego stopnia
 9.   Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie
 10.   Kierunek lekarski, jednolite studia magisterskie
 11.   Nauki o rodzinie, studia pierwszego stopnia
 12.   Pedagogika, studia pierwszego stopnia, O
 13.   Pedagogika, studia drugiego stopnia, O
 14.   Pedagogika, studia drugiego stopnia, P
 15.   Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie
 16.   Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia
 17.   Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia
 18.   Położnictwo, studia pierwszego stopnia
 19.   Położnictwo, studia pierwszego stopnia, pomostowe
 20.   Położnictwo, studia drugiego stopnia
 21.   Ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia
 22.   Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia
 23.   Turystyka i rekreacja, studia drugiego stopnia
 24.   Wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia
 25.   Wychowanie fizyczne, studia drugiego stopnia

 

Dotyczy kierunków studiów:

 1.   Administracja, studia pierwszego stopnia
 2.   Administracja, studia drugiego stopnia
 3.   Agroleśnictwo, studia pierwszego stopnia
 4.   Archeologia, studia pierwszego stopnia
 5.   Archeologia, studia drugiego stopnia
 6.   Architektura krajobrazu, studia pierwszego stopnia
 7.   Architektura krajobrazu, studia drugiego stopnia
 8.   Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia
 9.   Biologia, studia pierwszego stopnia
 10.   Biologia, studia drugiego stopnia
 11.   Biotechnologia, studia pierwszego stopnia
 12.   Biotechnologia, studia drugiego stopnia
 13.   Dietetyka, studia pierwszego stopnia
 14.   Dietetyka, studia drugiego stopnia
 15.   Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia pierwszego stopnia
 16.   Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia drugiego stopnia
 17.   Ekonomia, studia pierwszego stopnia
 18.   Ekonomia, studia drugiego stopnia
 19.   Elektroradiologia, studia pierwszego stopnia
 20.   Filologia polska, studia pierwszego stopnia
 21.   Filologia polska, studia drugiego stopnia
 22.   Filozofia, studia pierwszego stopnia
 23.   Filozofia, studia drugiego stopnia
 24.   Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia
 25.   Finanse i rachunkowość, studia drugiego stopnia
 26.   Fizjoterapia, studia drugiego stopnia
 27.   Fizyka, studia drugiego stopnia
 28.   Grafika, jednolite studia magisterskie
 29.   Historia, studia pierwszego stopnia
 30.   Historia, studia drugiego stopnia
 31.   Informatyka, studia pierwszego stopnia
 32.   Informatyka, studia drugiego stopnia
 33.   Informatyka i ekonometria, studia pierwszego stopnia
 34.   Instrumentalistyka, studia pierwszego stopnia
 35.   Inżynieria materiałowa, studia pierwszego stopnia
 36.   Inżynieria materiałowa, studia drugiego stopnia
 37.   Jazz i muzyka rozrywkowa, studia pierwszego stopnia
 38.   Jazz i muzyka rozrywkowa, studia drugiego stopnia
 39.   Komunikacja międzykulturowa, studia pierwszego stopnia
 40.   Kulturoznawstwo, studia pierwszego stopnia
 41.   Kulturoznawstwo, studia drugiego stopnia
 42.   Lingwistyka stosowana, studia pierwszego stopnia
 43.   Logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia pierwszego stopnia
 44.   Matematyka, studia pierwszego stopnia
 45.   Matematyka, studia drugiego stopnia
 46.   Mechatronika, studia pierwszego stopnia
 47.   Mechatronika, studia drugiego stopnia
 48.   Muzeologia, studia pierwszego stopnia
 49.   Muzeologia, studia drugiego stopnia
 50.   Ochrona środowiska, studia pierwszego stopnia
 51.   Ochrona środowiska, studia drugiego stopnia
 52.   Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia pierwszego stopnia
 53.   Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia drugiego stopnia
 54.   Politologia, studia pierwszego stopnia
 55.   Politologia, studia drugiego stopnia
 56.   Polonistyka stosowana, studia pierwszego stopnia
 57.   Praca socjalna, studia pierwszego stopnia
 58.   Praca socjalna, studia drugiego stopnia
 59.   Prawo, jednolite studia magisterskie
 60.   Rolnictwo, studia pierwszego stopnia
 61.   Rolnictwo, studia drugiego stopnia
 62.   Socjologia, studia pierwszego stopnia
 63.   Socjologia, studia drugiego stopnia
 64.   Systemy diagnostyczne w medycynie, studia pierwszego stopnia
 65.   Sztuki wizualne, studia pierwszego stopnia
 66.   Sztuki wizualne, studia drugiego stopnia
 67.   Technologia żywności i żywienie człowieka, studia pierwszego stopnia
 68.   Technologia żywności i żywienie człowieka, studia drugiego stopnia
 69.   Turystyka historyczna i kulturowa, studia pierwszego stopnia
 70.   Turystyka historyczna i kulturowa, studia drugiego stopnia
 71.   Zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia

Wstawił:Kruba Adrian   2020-09-10 12:24
Sporządził:prof. dr hab. Sylwester Czopek   2020-09-10
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2020-09-10
Dokument wyświetlono: 51224 razy
[+]