Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Regulaminy » Świadczenia dla studentów i doktorantów » . » Stypendia dla studentów/doktorantów cudzoziemców » Stypendia dla cudzoziemców w r.ak 2018/2019
STUDENCI – CUDZOZIEMCY – STYPENDIA

STUDENCI – CUDZOZIEMCY – STYPENDIA

 1. STUDENCI-CUDZOZIEMCY  mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej w formie:
 1. stypendium socjalne/w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów
 4. zapomoga
 5. stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

 

 1. ZGODNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ STUDENCI CUDZOZIEMCY ZGODNIE Z WYKAZEM STANOWIĄCYM ZAŁ. NR 18 DO OBOWIĄZUJĄCEGO REGULAMINU:

WYKAZ ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ, O KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ STUDENCI – CUDZOZIEMCY

 

 1. Studenci – cudzoziemcy, którzy ubiegają się o świadczenia pomocy materialnej mają obowiązek złożyć wszystkie dokumenty określone w niniejszym Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UR – dostępny na stronie internetowej:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2018-2019

 

 1. W przypadku dokumentów przedstawionych przez studenta – cudzoziemca do wniosku
  o przyznanie świadczenia pomocy materialnej sporządzonych w języku innym niż język polski, należy dołączyć ich tłumaczenia  przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
 1. dla stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
 1. dla studentów ubiegających się o świadczenia pomocy materialnej na SEMESTR ZIMOWY danego roku akad.
 • do 15 czerwca dla studentów II roku studiów i wyżej,
 • do 5 października dla studentów przyjętych na I rok studiów,
 1. dla studentów ubiegających się o świadczenia pomocy materialnej na SEMESTR LETNI danego roku akad.
 • do 31 stycznia,
 • do 5 marca dla studentów przyjętych na I rok studiów w semestrze letnim.
 1. dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów:
 • do 5 października,
 • do 5 marca w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.
 1. Zapomoga
 • w trakcie roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących kryterium do przyznania zapomogi zgodnie z Regulaminem

 

 1. Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia
 •  do 31 lipca .

 

 

 

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

 


Wstawił:Madej Krzysztof   2018-10-05 09:41
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Dokument wyświetlono: 1545 razy
[+]