Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 22.02.2018 r.
22.02.2018 r.

Z OBRAD SENATU

22 lutego br. odbyło się szesnaste w obecnej kadencji posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

JM Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek rozpoczął je od wręczenia aktu mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Nabywańcowi.

Podczas obrad rozpatrzono propozycje rad wydziałów w sprawie uruchomienia nowych kierunków studiów. Referując powyższe kwestie, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia zwracał uwagę na konieczność utrzymania limitów przyjęć na studia na dotychczasowym poziomie. Podkreślił także, że godziny dydaktyczne dla pracowników wnioskujących wydziałów zostaną ujęte w ogólnej puli godzin dla studiów stacjonarnych. W konsekwencji zatwierdzono 6 wniosków:

 • Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o utworzenie kierunków:
  agroleśnictwo, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim;
  logistyka w sektorze rolno-spożywczym, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim; odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim;
 • Rady Wydziału Muzyki o utworzenie kierunku jazz i muzyka rozrywkowa, studia II stopnia o profilu praktycznym;
 • Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o utworzenie kierunków:
  komunikacja międzykulturowa, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim;
  turystyka historyczna i kulturowa, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim.

O współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku 2017 mówił Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Marek Koziorowski. Senat zaakceptował to sprawozdanie.

Przyjęto także uchwały w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych: Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych oraz Termomodernizacja budynku Instytutu Fizjoterapii przy ul. Marszałkowskiej 24a w Rzeszowie.

W głosowaniu tajnym senatorowie pozytywnie zaopiniowali wniosek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Rafała Hakalli na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 


Wstawił:Szczęsny Jan   2018-03-07 14:53
Sporządził:Małgorzata Dworak   2018-03-07
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-03-07
Dokument wyświetlono: 1700 razy
[+]