Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia » Zaproszenie na publiczną prezentację założeń projektu „Regionalny portal wiedzy Uniwersytetu Rzeszowskiego” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC
Zaproszenie na publiczną prezentację założeń projektu „Regionalny portal wiedzy Uniwersytetu Rzeszowskiego” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

Dnia 13 października 2017 r. o godz. 8.30 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy ul. Rejtana 16C (budynek Rektoratu), będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „Regionalny portal wiedzy Uniwersytetu Rzeszowskiego”, przygotowana w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, instytucja, nr telefonu) w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2017 roku do godz. 15.00 na adres e-mail: sekrbg@ur.edu.pl


Wstawił:Szczęsny Jan   2017-09-29 11:45
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2017-09-29
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-09-29
Dokument wyświetlono: 3407 razy
[+]