Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Regulaminy » Świadczenia dla studentów i doktorantów » . » Archiwalne
Regulamin świadczeń materialnych

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 1 maja 2016 roku - tekst jednolity

Załączniki do regulaminu:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
 3. Wniosek o przyznanie specjalnego stypendium dla osób niepełnosprawnych
 4. Wniosek o przyznanie zapomogi
 5. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla I roku
 6. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora
  1. osiągnięcia naukowe
  2. osiągnięcia artystyczne
  3. osiągnięcia sportowe
 7. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów
 8. Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie studenta
 9. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne w zależności od rodzaju osiąganego dochodu
  1. wniosek do US o wydanie zaświadczenia
  2. oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
  3. oświadczenie ryczałt
  4. oświadczenie o liczbie miesięcy (dochód uzyskany)
  5. oświadczenie studenta o zakwaterowaniu
  6. oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły
  7. oświadczenie o samodzielności finansowej
 10. Szczegółowe zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
 11. Wzór wezwania do uzupełnienia dokumentów
 12. Odwołanie do OKS
 13. Wniosek do odwoławczej komisji stypendialnej o ponowne rozpatrzenie sprawy (stypendium Rektora)
 14. Oświadczenie o zaistnieniu okoliczności majacych wpływ na prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej (m.in. zmiana sytuacji materialnej)
 15. Oświadczenie - wzór ogólny
 16. Upoważnienie
 17. Zestawienie do list stypendialnych

 


 

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 1 maja 2016 roku

 


 

==> Archiwalne regulaminy <==

 


Wstawił:Madej Krzysztof   2018-10-05 09:59
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Dokument wyświetlono: 85013 razy
[+]