Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Zamówienia publiczne » Usługi (nieaktualne - proszę użyć odnośnika powyżej)
ZP/UR/104/2016 Usługę patrolowania obiektów kampusów Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie

Ogłoszenie

Załacznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Wykaz wykonanych głównych usług

Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Projekt umowy

 

Informacja o unieważnieniu postępowania


Wstawił:Drozd Szymon   2017-01-03 11:37
Sporządził:Eugeniusz Niżnik   2017-01-03
Zatwierdził:Eugeniusz Niżnik   2017-01-03
Dokument wyświetlono: 2045 razy
TOP » INNE » Zamówienia publiczne » Usługi (nieaktualne - proszę użyć odnośnika powyżej)
ZP/US/96/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na: „Organizacja pobytu wraz z wyżywieniem kadry i studentów kierunków: Turystyka i Rekreacja oraz Wychowanie Fizyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2017r. podczas realizacji przedmiotu Z

Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2016r. godz. 10:00

 


Aktualizacja 2016-11-18:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp


 

 

ZP/US/96/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na: „Organizacja pobytu wraz z wyżywieniem kadry i studentów kierunków: Turystyka i Rekreacja oraz Wychowanie Fizyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego w  2017r. podczas realizacji  przedmiotu Zimowe Formy Aktywności Ruchowej w Krynicy Górskiej”

 


 

Uniwersytet Rzeszowski informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  na usługę społeczną nr ZP/US/96/2016  pt.: „Organizacja pobytu wraz z wyżywieniem kadry i studentów kierunków: Turystyka i Rekreacja oraz Wychowanie Fizyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2017r. podczas realizacji  przedmiotu Zimowe Formy Aktywności Ruchowej/Obóz zimowy w Krynicy Górskiej" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Ośrodek Wypoczynkowy Gromada, 33-380 Krynica-Górska, ul. Czarny Potok 39, z którą Zamawiający zawarł umowę w dniu 07.12.2016r. na kwotę:  180 120,00 zł brutto.

 

 

 


Wstawił:Drozd Szymon   2016-12-15 10:43
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-12-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-12-15
Dokument wyświetlono: 3000 razy
TOP » INNE » Zamówienia publiczne » Usługi (nieaktualne - proszę użyć odnośnika powyżej)
ZP/UR/94/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pt.: Usługa hotelowo-restauracyjna podczas konferencji naukowej pt. „Geografia wyborcza Polski, Interpretacje postaw i zachowań obywateli”

Termin składania ofert upływa w dniu 18.11.2016 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie — Zamówienie publiczne na usługi społeczne - sygn. ZP-UR-94-2016

 

Uniwersytet Rzeszowski informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  na usługę społeczną nr ZP/UR/94/2016  pt.: Usługa hotelowo-restauracyjna podczas konferencji naukowej pt. „Geografia wyborcza Polski, Interpretacje postaw i zachowań obywateli" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy  Hotele Prezydenckie Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 48, z którą Zamawiający zawarł umowę w dniu 30.11.2016 r.


Wstawił:Drozd Szymon   2016-12-01 10:50
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-12-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-12-01
Dokument wyświetlono: 1885 razy
TOP » INNE » Zamówienia publiczne » Usługi (nieaktualne - proszę użyć odnośnika powyżej)
ZP/US/76/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na: „Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Tu jestem / zamieszkuję własne życie".

ZP/US/76/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na: „Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Tu jestem / zamieszkuję własne życie". Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich", organizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniach 24-25 października 2016 roku w Rzeszowie”

 

Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2016r. godz. 10:00

 

Zamówienie publiczne na usługi społeczne - sygn. ZP-US-76-2016

 1. Formularz oferty
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Projekt umowy

 

 

Uniwersytet Rzeszowski informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  na usługę społeczną nr ZP/US/76/2016  pt.: „Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Tu jestem / zamieszkuję własne życie". Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich", organizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniach 24-25 października 2016 roku w Rzeszowie jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: „Hotele Prezydenckie" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 48  , z którą Zamawiający zawarł umowę w dniu 07.10.2016r. na kwotę:  5 846,00 zł brutto.


Wstawił:Drozd Szymon   2016-10-11 10:55
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-10-11
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-10-11
Dokument wyświetlono: 3761 razy
TOP » INNE » Zamówienia publiczne » Usługi (nieaktualne - proszę użyć odnośnika powyżej)
ZP/UR/75/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pt.: „Organizacja usługi hotelowo-restauracyjnej podczas Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Polonia Sacra. Historia Polski w ikonografii sztuki sakralnej i religijnej..."

Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2016 r. o godz. 10:00

 

Ogłoszenie - Zamówienie publiczne na usługi społeczne - sygn. ZP-UR-75-2016

 1. Formularz oferty- zał. 1 do ogłoszenia
 2. Projekt umowy  - zał. nr 2 do ogłoszenia
 3. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 3  do ogłoszenia

 

Uniwersytet Rzeszowski informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  na usługę społeczną nr ZP/UR/75/2016  pt.: „Organizacja usługi hotelowo-restauracyjnej  podczas Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego  „Polonia Sacra. Historia Polski w ikonografii sztuki sakralnej i religijnej” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy  Hotel i Restauracja Nowy Dwór Jolanta Podgórska-Migut 36-062 Zaczernie 955A, z którą Zamawiający zawarł umowę w dniu 29.09.2016 r.


Wstawił:Drozd Szymon   2016-09-30 13:37
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-30
Dokument wyświetlono: 4140 razy
TOP » INNE » Zamówienia publiczne » Usługi (nieaktualne - proszę użyć odnośnika powyżej)
ZP/UR/74/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na: „Świadczenie usługi cateringu dla uczestników uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego”

Termin składania ofert upływa dnia 16.09.2016r. godz. 10:00

 

Zamówienie publiczne na usługi społeczne - sygn. ZP-UR-74-2016

 1. Formularz oferty- zał. 1 do ogłoszenia
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Projekt umowy-zał nr 3 do ogłoszenia

 

ZP/UR/74/2016 Informacja o nieudzieleniu zamówienia na: "Świadczenie usługi cateringu dla uczestników uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego"


Wstawił:Drozd Szymon   2016-09-23 15:28
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-23
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-23
Dokument wyświetlono: 3000 razy
TOP » INNE » Zamówienia publiczne » Usługi (nieaktualne - proszę użyć odnośnika powyżej)
ZP/UR/73/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pt.: „Organizacja cateringu oraz bankietu dla uczestników konferencji Different Aspects of Analysis and Probability DAAP 2016 w dniach 26-27 września 2016 r.”

Termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2016 r. o godz. 11:00.

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty- zał. 1 do ogłoszenia
 2. Projekt umowy- zał. nr 2  do ogłoszenia
 3. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 3  do ogłoszenia
 4. Treść zamówienia — Zamówienie publiczne na usługi społeczne - sygn. ZP-UR-73-2016

 

Uniwersytet Rzeszowski informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  na usługę społeczną nr ZP/UR/73/2016  pt.: „Organizacja usługi hotelowo-restauracyjnej  podczas Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego  Polonia Sacra. Historia Polski w ikonografii sztuki sakralnej i religijnej,  organizowanego w dniach 20-21 października 2016  roku w Rzeszowie przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy  Hotel i Restauracja Nowy Dwór Jolanta Podgórska-Migut 36-062 Zaczernie 955A, z którą Zamawiający zawarł umowę w dniu 16.09.2016 r.


Wstawił:Drozd Szymon   2016-09-23 15:14
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-23
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-23
Dokument wyświetlono: 3091 razy
TOP » INNE » Zamówienia publiczne » Usługi (nieaktualne - proszę użyć odnośnika powyżej)
ZP/UR/66/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

ZP/UR/66/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na „Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla uczestników konferencji pt. „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” organizowanej w dniu w dniach 21.09.2016r. – 24.09.2016 na Wydziale Ekonomii UR ul. Ćwiklińskiej 2, Rzeszów wraz z obsługą wynikającą z realizacji zamówienia”

Termin składania ofert upływa dnia 19.08.2016r. godz. 10:00

Formularz oferty- zał. 1 do ogłoszenia

Projekt umowy- zał. nr 2 do ogłoszenia

Zamówienie publiczne na usługi społeczne

Protokół z otwarcia ofert

 

Uniwersytet Rzeszowski informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na ogłoszenie na usługi społeczne nr ZP/UR/66/2016 z dnia 24.08.2016 r. na Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla uczestników konferencji pt. „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” organizowanej w dniu w dniach 21.09.2016r. – 24.09.2016 na Wydziale Ekonomii UR ul. Ćwiklińskiej 2, Rzeszów wraz z obsługą wynikającą z realizacji zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Alicja Furtak „Smak i Styl”, ul. Twardowskiego 23/35, 35-302 Rzeszów z którą zamawiający zawarł umowę w dniu 26.08.2016r. 


Wstawił:Szczęsny Jan   2016-08-29 13:10
Sporządził:Eugeniusz Niżnik   2016-08-29
Zatwierdził:Eugeniusz Niżnik   2016-08-29
Dokument wyświetlono: 3055 razy
[+]