Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Rekrutacja
  Statut
  Regulaminy studiów
  Regulamin świadczeń materialnych
  Opłaty za studia
  Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia » Wybór podmiotów do pełnienia funkcji Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na "Program Rozwoju Kompetencji"
Wybór podmiotów do pełnienia funkcji Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na "Program Rozwoju Kompetencji"

Wybór podmiotów do pełnienia funkcji Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na „Program Rozwoju Kompetencji” dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

Uniwersytet Rzeszowski informuje, iż w dniu 2 czerwca 2016 r. dokonał wyboru podmiotów do pełnienia funkcji Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016).

Wybrany podmiot:

  1. SYNTEA Spółka Akcyjna.

Wstawił:Szczęsny Jan   2016-06-06 14:45
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-06-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-06-06
Dokument wyświetlono: 772 razy
[+]