Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia » Zakład Nauk o Człowieku - informacja o inwestycji
Zakład Nauk o Człowieku - informacja o inwestycji

 

Inwestycja powstała dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu: 23 002 759,69 PLN

Dofinansowanie z EFRR – 19 489 263,17 PLN

Okres realizacji : 09.10.2012 r. – 29.10.2015 r.

Lokalizacja : ul. Leszka Czarnego 4 Rzeszów

Celem projektu pn. „Zakład Nauk o Człowieku” było wybudowanie bazy dydaktycznej, która poprawi jakość nauczania poprzez zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia. Stworzona baza umożliwi wzmocnienie kształcenia w dziedzinie nauk medycznych, w tym przede wszystkim stanowi podstawę funkcjonowania kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim, którego dotychczas w ogóle nie prowadzono w obrębie Rzeszowa i Województwa Podkarpackiego.


Wstawił:Szczęsny Jan   2016-03-02 07:57
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-03-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-03-01
Dokument wyświetlono: 3020 razy
[+]