Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia » Publiczna prezentacja założeń projektu pn. "Wdrożenie systemu archiwizacji i udostępniania zasobów nauki na Uniwersytecie Rzeszowskim"
Publiczna prezentacja założeń projektu pn. "Wdrożenie systemu archiwizacji i udostępniania zasobów nauki na Uniwersytecie Rzeszowskim"

19 lutego 2016 r. o godzinie 11.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rzeszów, al. Rejtana 16c, budynek A1), odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Wdrożenie systemu archiwizacji i udostępniania zasobów nauki na Uniwersytecie Rzeszowskim” przygotowywanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, instytucja, nr telefonu) w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2016 roku na adres e-mail sbzdziuch@ur.edu.pl. 

Informujemy, że zgodnie z regulaminem konkursu przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

 

Do pobrania:

 

  1. Protokół z przeprowadzenia publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Wdrożenie systemu archiwizacji i udostępniania zasobów nauki na Uniwersytecie Rzeszowskim”.

Wstawił:Drozd Szymon   2016-02-26 11:15
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2016-02-26
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-02-26
Dokument wyświetlono: 5732 razy
[+]