Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2016
UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2016

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 stycznia 2016 roku

 

 1. Uchwała nr 579/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku praca socjalna.
 2. Uchwała nr 580/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku praca socjalna.
 3. Uchwała nr 581/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 474/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2016/2017.
 4. Uchwała nr 582/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów podyplomowych enologia.
 5. Uchwała nr 583/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Muzyki studiów podyplomowych muzyka XX i XXI wieku.
 6. Uchwała nr 584/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 437/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 7. Uchwała nr 585/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 84/02/2013 Senatu UR w sprawie uruchomienia studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria materiałowa.
 8. Uchwała nr 586/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 9. Uchwała nr 587/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 10. Uchwała nr 588/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 11. Uchwała nr 589/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Pavola Štekauera na stanowisku profesora zwyczajnego.
 12. Uchwała nr 590/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Krystyny Mihułki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 591/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. inż. Wiesława Wajsa na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 14. Uchwała nr 592/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Wiesława Urbanowicza na stanowisku profesora zwyczajnego.
 15. Uchwała nr 593/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych o zatrudnienie dra hab. Macieja Wnuka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 16. Uchwała nr 594/01/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dr hab. Anny Barwińskiej-Małajowicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 25 lutego 2016 roku

 

 1. Uchwała nr 595/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie likwidacji, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, studiów podyplomowych edukacja dla bezpieczeństwa.
 2. Uchwała nr 596/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2015/2016, zmieniająca Uchwałę nr 555/11/2015 Senatu UR z dnia 26 listopada 2015 r.
 3. Uchwała nr 597/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 1 do Uchwały nr 286/03/2014 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku muzeologia, studia I stopnia o profilu praktycznym.
 4. Uchwała nr 598/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście załącznika nr 1 do Uchwały nr 288/03/2014 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku muzeologia, studia II stopnia o profilu praktycznym
 5. Uchwała nr 599/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury prof. dra hab. Marka Koziorowskiego do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 6. Uchwała nr 600/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury dra hab. prof. UR Macieja Wnuka do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 7. Uchwała nr 601/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie prof. dr hab. Marii Droby na stanowisku profesora zwyczajnego.
 8. Uchwała nr 602/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dra hab. Włodzimierza Sybirnego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 9. Uchwała nr 603/02/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie dr hab. Jolanty Lenart na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 31 marca 2016 roku

 

 1. Uchwała nr 604/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie służebności drogi koniecznej.
 2. Uchwała nr 605/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.
 3. Uchwała nr 606/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 4. Uchwała nr 607/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr hab. Anny Golonki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 5. Uchwała nr 608/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Eugeniusza Moczuka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 6. Uchwała nr 609/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Arkadiusza Tuziaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 7. Uchwała nr 610/03/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Wojciecha Czarnego na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 kwietnia 2016 roku

 

 1. Uchwała nr 611/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017.
 2. Uchwała nr 612/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku lingwistyka stosowana, studia I stopnia, licencjackie, o profilu ogólnoakademickim.
 3. Uchwała nr 613/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana.
 4. Uchwała nr 614/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca załącznik nr 1 do Uchwały nr 474/04/2015 Senatu UR z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2016/2017.
 5. Uchwała nr 615/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017.
 6. Uchwała nr 616/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Ekonomii, studiów podyplomowych audyt wewnętrzny.
 7. Uchwała nr 617/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 391/10/2014 Senatu UR z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uruchomienia, na Wydziale Ekonomii, studiów podyplomowych akredytowany coach.
 8. Uchwała nr 618/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku fizjoterapia, studia pierwszego i drugiego stopnia, do wymagań określonych w art. 11 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 9. Uchwała nr 619/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Profesorowi Christianowi Lübke tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10. Uchwała nr 620/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Uchwała nr 621/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Kazimierza Szmyda na stanowisku profesora zwyczajnego.
 12. Uchwała nr 622/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Ryszarda Pęczkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 623/04/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Leszka Pawlikowicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 19 maja 2016 roku

 

 1. Uchwała nr 624/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz podziału zysku.
 2. Uchwała nr 625/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad udzielania zgody na zatrudnienie na drugim etacie w innej szkole wyższej – poza Uniwersytetem Rzeszowskim.
 3. Uchwała nr 626/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Uchwale nr 613/04/2016 Senatu UR z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana.
 4. Uchwała nr 627/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych  w roku akademickim 2017/2018.
 5. Uchwała nr 628/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017.
 6. Uchwała nr 629/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja.
 7. Uchwała nr 630/05/2016  Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia kształcenia na studiach II stopnia na kierunku ochrona środowiska, prowadzącego do uzyskania tytułu zawodowego magister inżynier, w zakresie posiadanych uprawnień, nadanych Wydziałowi Biologiczno-Rolniczemu na mocy Uchwały Senatu UR z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska.
 8. Uchwała nr 631/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku informatyka, studia inżynierskie I stopnia, wynikającej z obowiązku dostosowania programów kształcenia do wymagań określonych w art. 11 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 9. Uchwała nr 632/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia inżynierskie I stopnia o profilu praktycznym, dostosowanego do wymagań określonych w art. 11 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 10. Uchwała nr 633/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria, studia inżynierskie I stopnia, wynikającej z obowiązku dostosowania programów kształcenia do wymagań określonych w art. 11 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 11. Uchwała nr 634/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku informatyka i ekonometria, studia inżynierskie I stopnia o profilu praktycznym, dostosowanego do wymagań określonych w art. 11 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 12. Uchwała nr 635/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży działek gruntowych.
 13. Uchwała nr 636/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania prof. dr. hab. Janowi Miodkowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 14. Uchwała nr 637/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 15. Uchwała nr 638/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie prof. dr hab. Janiny Kaniuczak na stanowisku profesora zwyczajnego.
 16. Uchwała nr 639/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Kazimierza Maciąga na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 17. Uchwała nr 640/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Piotra Thora na stanowisku profesora zwyczajnego.
 18. Uchwała nr 641/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. n. med. prof. UR Grzegorza Panka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 19. Uchwała nr 642/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. Edyty Podsiadły na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 20. Uchwała nr 643/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie dra hab. Ireneusza Kaweckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 21. Uchwała nr 644/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dra hab. Dariusza Zająca na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 22. Uchwała nr 645/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. Wojciecha Rdzanka na stanowisku profesora zwyczajnego.
 23. Uchwała nr 646/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. Wojciecha Szuszkiewicza na stanowisku profesora zwyczajnego.
 24. Uchwała nr 647/05/2016  Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. Jerzego Wróbla na stanowisku profesora zwyczajnego.
 25. Uchwała nr 648/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. Tomasza Wojtowicza na stanowisku profesora wizytującego.
 26. Uchwała nr 649/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Janusza Sokoła na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 30 czerwca 2016 roku

 

 1. Uchwała nr 650/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 2. Uchwała nr 651/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok.
 3. Uchwała nr 652/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie upoważnienia p.o. Rektora do zaciągnięcia, w imieniu Uniwersytetu Rzeszowskiego, kredytu w wysokości 5 mln zł.
 4. Uchwała nr 653/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 505/06/2015 Senatu UR z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne.
 5. Uchwała nr 654/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 507/06/2015 Senatu UR z dnia z 25 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji projektu Dostosowanie budynku D-1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych – rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej wraz z budową windy i najazdami.
 6. Uchwała nr 655/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 508/06/2015 Senatu UR z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji projektu Uniwersyteckie Centrum Sportowe – Hala Sportowa.
 7. Uchwała nr 656/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektuTermomodernizacja budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Moniuszki 10, ul. Towarnickiego 3 w Rzeszowie oraz budynku Centrum Eksperymentalnego w Weryni.
 8. Uchwała nr 657/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu Głęboka modernizacja energetyczna Internatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni.
 9. Uchwała nr 658/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu Kompleksowa termomodernizacja budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Siemieńskiego 17c, ul. Jałowego 24 i Placu Ofiar Getta 4 i 5 w Rzeszowie oraz Domu Studenta w Weryni.
 10. Uchwała nr 659/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie.
 11. Uchwała nr 660/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia.
 12. Uchwała nr 661/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
 13. Uchwała nr 662/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie likwidacji na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów grafika, studia I stopnia.
 14. Uchwała nr 663/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Medycznym studiów podyplomowych neurorehabilitacja dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.
 15. Uchwała nr 664/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Medycznym studiów podyplomowych neurorehabilitacja dorosłych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.
 16. Uchwała nr 665/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
 17. Uchwała nr 666/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 429/01/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
 18. Uchwała nr 667/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dr hab. Iwony Kani na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 19. Uchwała nr 668/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie dra hab. Jerzego Tomali na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 20. Uchwała nr 669/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Mariusza Załuckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 21. Uchwała nr 670/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o  przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Macieja Gitlinga na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 22. Uchwała nr 671/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o  przedłużenie zatrudnienia dr hab. prof. UR Beaty Szluz na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 23. Uchwała nr 672/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dr hab. inż. Joanny Trąbskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 24. Uchwała nr 673/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Piotra Berdowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 25. Uchwała nr 674/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o  zatrudnienie prof. dra hab. Jana Jungera na stanowisku profesora zwyczajnego.
 26. Uchwała nr 675/06/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o  zatrudnienie dra hab. Pawła Króla na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 19 września 2016 r.

 

 1. Uchwała nr 1/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów posiedzeń Senatu w roku akademickim 2016/2017.
 2. Uchwała nr 2/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania komisji senackich.
 3. Uchwała nr 3/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat, określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 4. Uchwała nr 4/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.
 5. Uchwała nr 5/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa, studia inżynierskie I stopnia o profilu praktycznym.
 6. Uchwała nr 6/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa, studia inżynierskie I stopnia, prowadzone na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 7. Uchwała nr 7/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia II stopnia o profilu praktycznym.
 8. Uchwała nr 8/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku informatyka, studia II stopnia, prowadzone na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 9. Uchwała nr 9/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku nauki o rodzinie, studia I stopnia o profilu praktycznym.
 10. Uchwała nr 10/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku nauki o rodzinie, studia I stopnia, prowadzone na Wydziale Pedagogicznym.
 11. Uchwała nr 11/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku nauki o rodzinie, studia II stopnia o profilu praktycznym.
 12. Uchwała nr 12/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku nauki o rodzinie, studia II stopnia, prowadzone na Wydziale Pedagogicznym.
 13. Uchwała nr 13/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia opisu efektów kształcenia dla kierunku administracja, studia I stopnia o profilu praktycznym.
 14. Uchwała nr 14/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku administracja, studia I stopnia, prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji.
 15. Uchwała nr 15/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 239/12/2013 Senatu UR z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uruchomienia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
 16. Uchwała nr 16/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 438/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów  na Wydziale Medycznym (pielęgniarstwo, studia I stopnia; położnictwo, studia I stopnia).
 17. Uchwała nr 17/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 438/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Medycznym (pielęgniarstwo, studia II stopnia).
 18. Uchwała nr 18/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Komisji ds. utworzenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
 19. Uchwała nr 19/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie dodatkowego zatrudnienia Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.
 20. Uchwała nr 20/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie dodatkowego zatrudnienia Prorektora ds. Finansów i Organizacji.
 21. Uchwała nr 21/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Dyrektora Centrum Języków Obcych.
 22. Uchwała nr 22/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji.
 23. Uchwała nr 23/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych o zatrudnienie dr hab. Ewy Węgrzyn na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 24. Uchwała nr 24/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. Józefa Banasia na stanowisku profesora zwyczajnego.
 25. Uchwała nr 25/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Leszka Olszowego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 26. Uchwała nr 26/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Piotra Tutki na stanowisku profesora zwyczajnego.
 27. Uchwała nr 27/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. Małgorzaty Wasieli na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 28. Uchwała nr 28/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie ks. dra hab. Tadeusza Bratkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 29. Uchwała nr 29/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie dra hab. Piotra Grodeckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 30. Uchwała nr 30/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie dra hab. Jacka Ścibora na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 31. Uchwała nr 31/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Niemczuka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 32. Uchwała nr 32/09/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Krzysztofa Żarny na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

podjęte w dniu 27 października 2016 r.

 

 1. Uchwała nr 33/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr  615/04/2016 Senatu UR z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na   I  rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017.
 2. Uchwała nr 34/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 3. Uchwała nr 35/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zniesienia profilu praktycznego na kierunku studiów fizyka, studia II stopnia.
 4. Uchwała nr 36/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie likwidacji na  Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów fizyka techniczna, studia II stopnia o  profilu ogólnoakademickim.
 5. Uchwała nr 37/10/2016 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Profesorowi Frankowi Wilczkowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Uchwała nr 38/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji ds. utworzenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
 7. Uchwała nr 39/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie prof. dra hab. Jana Oszmiańskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
 8. Uchwała nr 40/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o przedłużenie zatrudnienia dr hab. Mirosławy Zimy, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 9. Uchwała nr 41/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie dra hab. Zbigniewa Barabasza na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 42/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Kształcenia.
 11. Uchwała nr 43/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Rozwoju.
 12. Uchwała nr 44/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 13. Uchwała nr 45/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Statutowej.
 14. Uchwała nr 46/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Nauki.
 15. Uchwała nr 47/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 16. Uchwała nr 48/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 17. Uchwała nr 49/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 18. Uchwała nr 50/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 19. Uchwała nr 51/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru składu osobowego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.  
 20. Uchwała nr 52/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego.
 21. Uchwała nr 53/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Dyrektora Centrum Innowacyjnych Technologii.
 22. Uchwała nr 54/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

podjęte w dniu 24 listopada 2016 r.

 

 1. Uchwała nr 55/11/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania imienia Profesora Włodzimierza Kotkowskiego Galerii Wydziału Sztuki.
 2. Uchwała nr 56/11/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych nauczanie informatyki w szkole.
 3. Uchwała nr 57/11/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych nauczanie programowania w szkole.
 4. Uchwała nr 58/11/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych nauczanie techniki w szkole.
 5. Uchwała nr 59/11/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
 6. Uchwała nr 60/11/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 7. Uchwała nr 61/11/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 8. Uchwała nr 62/11/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu osobowego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. 

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

podjęte w dniu 15 grudnia 2016 r.

 

 1. Uchwała nr 63/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Profesorowi Janowi Miodkowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 64/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania Profesor Ricie Süssmuth tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 65/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok.
 4. Uchwała nr 66/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok.
 5. Uchwała nr 67/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie stwierdzenia dostosowania profili i programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 68/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów podyplomowych: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.
 7. Uchwała nr 69/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych.
 8. Uchwała nr 70/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Bibliotecznej.
 9. Uchwała nr 71/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dr hab. Izabeli Sadowskiej-Bartosz na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 72/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Marii Krauz na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 73/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr  hab. Ewy Oronowicz-Kidy na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Wstawił:Drozd Szymon   2016-12-19 12:52
Sporządził:Małgorzata Dworak   2016-12-19
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-12-19
Dokument wyświetlono: 15572 razy
[+]