Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 26.11.2015 r.
26.11.2015 r.

 

Z OBRAD SENATU

 

W listopadzie br. posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się tradycyjnie w ostatni czwartek miesiąca (26.11).

Obrady prowadził JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko, który przybliżył okoliczności swojej decyzji, dotyczącej planowanego objęcia stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedstawił także informacje na temat funkcjonowania kolegium rektorskiego w najbliższym czasie. W ślad za tym zaproponowane zostały, rekomendowane przez regulaminowo-prawne gremia uczelniane i poparte stanowiskiem senackiej Komisji Statutowej, odpowiednie zapisy – uzupełnienia w Statucie UR. Dotyczą one procedur związanych z wygaśnięciem mandatu jednoosobowego organu Uczelni (w tym rektora) przed upływem kadencji. Obecni jednomyślnie przegłosowali uchwałę. Wybór pełniącego, do 31 sierpnia 2015 r., obowiązki rektora zaplanowano na zwyczajne posiedzenie Senatu, 17 grudnia.

Senat podjął również uchwałę o rozpoczęciu procedury nadania prof. Frankowi Wilczkowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego, dalsze postępowanie w niniejszej sprawie kierując do Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego.

Zaaprobowano także propozycję zmiany w składzie osobowym Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego, w grupie pracowników nieposiadających stopnia profesora lub doktora habilitowanego.

Ponadto pozytywnie zaopiniowano wnioski o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. prof. UR Moniki Klejnowskiej na czas nieokreślony (na Wydziale Prawa i Administracji) oraz dra hab. Roberta Kiełtyki (na Wydziale Filologicznym).

 

 

M. Dworak


Wstawił:Drozd Szymon   2015-12-03 15:11
Sporządził:Małgorzata Dworak   2015-12-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-12-03
Dokument wyświetlono: 1698 razy
[+]