Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 29.10.2015 r.
29.10.2015 r.

Z OBRAD SENATU

 

Na posiedzeniu w październiku br. (29.10) Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego zapoznał się ze szczegółowym sprawozdaniem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia z rekrutacji na rok akademicki 2015/2016. Łącznie Uczelnia przyjęła w tym roku 6 819 studentów, w tym: 5 459 na studia stacjonarne oraz 1 360 na niestacjonarne.

Zatwierdzono skład osobowy Komisji Wyborczej UR na kadencję 2016-2020. Zgodnie ze Statutem UR wyłoniono do tego gremium przedstawicieli: profesorów i doktorów habilitowanych (12 osób), pozostałych nauczycieli akademickich (4 osoby), pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (2 osoby), z grupy studentów i doktorantów 6 osób.

                Senat  jednomyślnie podjął chwałę w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2015 r.

            Pozytywnie zaopiniowano także wniosek o zmianę nazwy Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych (nowa nazwa jednostki: Centrum Języków Obcych).

            Poparcie Senatu uzyskały także wnioski o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego: prof. dr hab. Joanny Kosteckiej (Wydział Biologiczno-Rolniczy) oraz prof. dra hab. Stanisława Pieprznego (Wydział Prawa i Administracji).

JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bibko przedstawił również zebranym informację o możliwych formach współpracy naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu z Chińską Republiką Ludową.

 


Wstawił:Drozd Szymon   2015-11-10 10:22
Sporządził:Małgorzata Dworak   2015-11-10
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-11-10
Dokument wyświetlono: 1657 razy
[+]