Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 24.09.2015 r.
24.09.2015 r.

Z OBRAD SENATU

 

Pierwsze powakacyjne obrady Senatu – 24 września br. rozpoczęły się od wręczenia aktów mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z rąk JM Rektora prof. dra hab. Aleksandra Bobko otrzymali je: prof. dr hab. Wiesław Śliwa  (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) oraz prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz (Wydział Medyczny).

Ważnym punktem posiedzenia było przyjęcie uchwały określającej tryb postępowania oraz kryteria merytoryczno-formalne (indywidualne dla każdej podstawowej jednostki organizacyjnej UR) wymagane przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowo-dydaktycznych w Uczelni.

Jednogłośnie przyjęto także Regulamin wyborczy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dokument rekomendowała senacka Komisja Statutowa.

Senatorowie poparli wniosek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zniesienie kierunku studiów I i II stopnia: edukacja techniczno-informatyczna.

Ponadto zaakceptowano zmiany w Uchwale Senatu UR (z dnia 26 marca 2015 r.) dotyczącej limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2015/2016.

W sprawach osobowych  pozytywnie zaopiniowane zostały wnioski o zatrudnienia:

  • na stanowisku profesora zwyczajnego: prof. dr hab. n. med. Agnieszki Pedrycz-Wieczorskiej, prof. dra hab. n. med. Jacka Rysza, prof. dra hab. n. med. Sławomira Sneli (Wydział Medyczny) oraz prof. dr hab. inż. Grażyny Jaworskiej (Wydział  Biologiczno-Rolniczy),
  • na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dra hab. n. med. prof. UR Artura Mazura (Wydział Medyczny) i dr Livii Kortvelyessy (Wydział Filologiczny),
  • na stanowisku profesora wizytującego: dra Charlesa Beckera (Wydział Matematyczno Przyrodniczy).

Senat podjął także uchwałę w  sprawie zgłoszenia przez UR kandydatów do składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

 

 

 


Wstawił:Drozd Szymon   2015-10-27 11:54
Sporządził:Małgorzata Dworak   2015-10-27
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-10-27
Dokument wyświetlono: 3725 razy
[+]