Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2014
Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2014

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 30 stycznia 2014 roku

 1. Uchwała nr 253/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku architektura krajobrazu.
 2. Uchwała nr 254/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 49/02/2009 Senatu UR z 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim.
 3. Uchwała nr 255/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca uchwałę nr 237/12/2013 Senatu UR w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok.
 4. Uchwała nr 256/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 5. Uchwała nr 257/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu  Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 6. Uchwała nr 258/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu  Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 7. Uchwała nr 259/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Statutowej.
 8. Uchwała nr 260/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Nauki.
 9. Uchwała nr 261/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu  Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 10. Uchwała nr 262/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 11. Uchwała nr 263/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 12. Uchwała nr 264/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. Zdzisława Rychlika na stanowisku profesora zwyczajnego.
 13. Uchwała nr 265/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Stanisława Zaborniaka na stanowisku profesora zwyczajnego.
 14. Uchwała nr 266/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. prof. UR Zenona Ożoga na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 15. Uchwała nr 267/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. prof. UR Jacka Chudziaka na stanowisku profesora nadzwyczaj­nego.
 16. Uchwała nr 268/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dr hab. prof. UR Ewy Swobody na stanowisku profesora nadzwyczaj­nego.
 17. Uchwała nr 269/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dr hab. Joanny Pisulińskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 18. Uchwała nr 270/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie dra hab. Pawła Rużbarskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 19. Uchwała nr 271/01/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Tadeusza Koszczyca na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na II etacie.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 27 lutego 2014 roku

 1. Uchwała nr 272/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia w Pozawydziałowym Zamiejscowym Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych studiów podyplomowych z zakresu ziołoznawstwa.
 2. Uchwała nr 273/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania, w ramach Wydziału Prawa i Administracji, Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów.
 3. Uchwała nr 274/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zatwierdzająca aneks do uchwały 89/02/2013 z 28 lutego 2013 r. w sprawie Zasad realizacji przez studentów UR studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich.
 4. Uchwała nr 275/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia mienia.
 5. Uchwała nr 276/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia lokali mieszkalnych.
 6. Uchwała nr  277/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 7. Uchwała nr 278/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dr hab. inż. Renaty Tobiasz-Salach na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 27 lutego 2014 roku

 1. Uchwała nr 272/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia w Pozawydziałowym Zamiejscowym Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych studiów podyplomowych z zakresu ziołoznawstwa.
 2. Uchwała nr 273/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania, w ramach Wydziału Prawa i Administracji, Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów.
 3. Uchwała nr 274/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zatwierdzająca aneks do uchwały 89/02/2013 z 28 lutego 2013 r. w sprawie Zasad realizacji przez studentów UR studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich.
 4. Uchwała nr 275/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia mienia.
 5. Uchwała nr 276/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia lokali mieszkalnych.
 6. Uchwała nr  277/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 7. Uchwała nr 278/02/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dr hab. inż. Renaty Tobiasz-Salach na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 27 marca 2014 roku

 1. Uchwała nr 279/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.
 2. Uchwała nr 280/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 3. Uchwała nr 281/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 4. Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku mechatronika, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 5. Uchwała nr 283/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku mechatronika.
 6. Uchwała nr 284/03/2014 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku nauki o rodzinie,  studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 7. Uchwała nr 285/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku nauki o rodzinie.
 8. Uchwała nr 286/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku muzeologia, studia I stopnia o profilu praktycznym.
 9. Uchwała nr 287/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku muzeologia.
 10. Uchwała nr 288/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku muzeologia,  studia II stopnia o profilu praktycznym.
 11. Uchwała nr 289/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku muzeologia.
 12. Uchwała nr 290/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Wychowania Fizycznego studiów podyplomowych: organizacja i zarządzanie sportem – menedżer sportu.
 13. Uchwała nr 291/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: Przebudowa budynku dydaktycznego przy ul. Wyspiańskiego 4 w Rzeszowie na potrzeby mieszkalne.
 14. Uchwała nr 292/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego: ul. Jałowego 24, ul. Siemieńskiego 17c, Plac Ofiar Getta 4 i 5, ul. Ćwiklińskiej 2a, ul. Moniuszki 10, ul. Hoffmanowej 8, Grunwaldzkiej 11,13, ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie oraz Domu Studenta w Weryni.
 15. Uchwała nr 293/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej w Krasnem.
 16. Uchwała nr 294/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej.
 17. Uchwała nr 295/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Innowacyjnych Technologii.
 18. Uchwała nr 296/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. Oleksandra Provotara na stanowisku profesora nadzwyczajnego.  
 19. Uchwała nr 297/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. inż. prof. UR. Tadeusza Kwatera na stanowisku profesora nadzwyczajnego.  
 20. Uchwała nr 298/03/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o powołanie dra hab. prof. UR Jana Bazana na Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 24 kwietnia 2014 roku

 1. Uchwała nr 299/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Księdzu Infułatowi Józefowi Sondejowi Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 300/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Panu Antoniemu Kopaczewskiemu Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 301/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Centrum Badań nad Polonią i Polakami na Świecie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała nr 302/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 303/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na: sztuki wizualne.
 6. Uchwała nr 304/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 z: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na: sztuki wizualne. 
 7. Uchwała nr 305/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie dr hab. inż. Jadwigi Topczewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 8. Uchwała nr 306/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie dr hab. prof. UR Krystyny Barłóg na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 9. Uchwała nr 307/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie ks. dra hab. prof. UR Janusza Miąsy na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 308/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Szczepana Kozaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 309/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie ks. dra hab. Piotra Steczkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 
 12. Uchwała nr 310/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dr Danuty Leszczyńskiej na stanowisku profesora wizytującego. 
 13. Uchwała nr 311/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o odwołanie prof. dra hab. inż. Mieczysława Korzyńskiego ze stanowiska Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii.
 14. Uchwała nr 312/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dra Grzegorza Wisza na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii.
 15. Uchwała nr 313/04/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dra hab. prof. UR Andrzeja Bonusiaka na Kierownika Centrum Badań nad Polonią i Polakami na Świecie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 29 maja 2014 roku

 1. Uchwała nr 314/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz podziału zysku.
 2. Uchwała nr 315/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 3. Uchwała nr 316/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2015/2016.
 4. Uchwała nr 317/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca załącznik do Uchwały nr 124/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015.
 5. Uchwała nr 124/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 maja 2013 r. (tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 318/05/2014 z 29 maja 2014 roku) w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015.
 6. Uchwała nr 319/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015.
 7. Uchwała nr 320/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015.
 8. Uchwała nr 321/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Muzyki studiów podyplomowych: prowadzenie zespołów tanecznych - taniec polski.
 9. Uchwała nr 322/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca uchwałę nr 239/12/2013 z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uruchomienia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
 10. Uchwała nr 323/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. prof. UR Jolanty Pasterskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 324/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Serhiya Prokhorenki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 325/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dra hab. prof. UR Janusza Pokrywki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 326/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dra hab. prof. UR Kazimierza Świerczewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 14. Uchwała nr 327/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego prof. dra hab. Jana Roga na stanowisku profesora zwyczajnego.
 15. Uchwała nr 328/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. prof. UR Wojciecha Łysiaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 16. Uchwała nr 329/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. prof. UR Witolda Nowaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 26 czerwca 2014 roku

 1. Uchwała nr 330/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów posiedzeń Senatu w roku akademickim 2014/2015.
 2. Uchwała nr 331/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok.
 3. Uchwała nr 332/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku  informatyka i ekonometria, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 4. Uchwała nr 333/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria.
 5. Uchwała nr 334/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska, w zakresie posiadanych uprawnień nadanych Wydziałowi Biologiczno-Rolniczemu na mocy Uchwały Senatu UR z 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska.
 6. Uchwała nr 335/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Muzyki studiów podyplomowych z zakresu muzykoterapii.
 7. Uchwała nr 336/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych: diagnoza dziecka i jego rodziny.
 8. Uchwała nr 337/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych: edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem.
 9. Uchwała nr 338/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych w zakresie: mierzenie jakości pracy szkoły, ewaluacja i pomiar dydaktyczny.
 10. Uchwała nr 339/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogicznym studiów podyplomowych: surdopedagogika; edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu.
 11. Uchwała nr 340/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych: bezpieczeństwo i ochrona informacji.
 12. Uchwała nr 341/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Sztuki studiów podyplomowych z zakresu grafiki komputerowej.
 13. Uchwała nr 342/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Sztuki studiów podyplomowych z zakresu scenografii.
 14. Uchwała nr 343/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Wychowania Fizycznego studiów podyplomowych: trener klasy drugiej - piłka siatkowa.
 15. Uchwała nr 344/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat doktorantów.
 16. Uchwała nr 345/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Rzeszowskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”.
 17. Uchwała nr 346/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych.
 18. Uchwała nr 347/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie prof. dra hab. Georgija Czerewki na stanowisku profesora  zwyczajnego.
 19. Uchwała nr 348/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dr hab. inż. Teresy Miś na stano­wisku profesora nadzwyczajnego.
 20. Uchwała nr 349/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dr hab. inż. Aliny Szewc-Rogalskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 21. Uchwała nr 350/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  dra hab. prof. UR Teodora Hrehovčika na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 22. Uchwała nr 351/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr Livii Körtvélyessy na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Filologicznym.
 23. Uchwała nr 352/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. prof. UR Rostyslava Hryniva  na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 24. Uchwała nr 353/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dr hab. Małgorzata Pociask-Biały na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 25. Uchwała nr 354/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dr hab. n. med. Hayane Akopyan na stanowisku profesora zwyczajnego.
 26. Uchwała nr 355/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dr hab. n. med. Doroty Darmochwał-Kolarz na stanowisku profesora zwyczajnego.
 27. Uchwała nr 356/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Jacka Szmidta  na stanowisku profesora zwyczajnego.
 28. Uchwała nr 357/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Stanisława Orkisza na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 29. Uchwała nr 358/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. prof. UR Danuty Celińskiej-Cedro na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 30. Uchwała nr 359/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. prof. UR Bogumiła Lewandowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 31. Uchwała nr 360/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. prof. UR Macieja Machaczki  na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 32. Uchwała nr 361/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. Andrzeja Przybylskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 33. Uchwała nr 362/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. prof. UR Jacka Tabarkiewicza  na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 34. Uchwała nr 363/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Pawła Januszewicza na stanowisku profesora zwyczajnego, na II etacie. 
 35. Uchwała nr 364/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Zdzisława Chilmonczyka na stanowisku profesora zwyczajnego, na II etacie.
 36. Uchwała nr 365/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. prof. UR Katarzyny Dzierżanowskiej-Fangrat na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na II etacie.
 37. Uchwała nr 366/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie dra hab. prof. UR Grzegorza Grzybka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 38. Uchwała nr 367/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. prof. UR Kazimierza Śliwy na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 39. Uchwała nr 368/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Artura Łuszczyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 40. Uchwała nr 369/06/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. prof. UR Daniele Stasi na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 25 września 2014 roku

 1. Uchwała nr 370/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej.
 2. Uchwała nr 371/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych.
 3. Uchwała nr 372/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej.
 4. Uchwała nr 373/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia barw Wydziału Muzyki.
 5. Uchwała nr 374/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie prof. dra hab. Witolda Kozińskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
 6. Uchwała nr 375/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dra hab. prof. UR Martina Mizli na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 7. Uchwała nr 376/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie dr hab. Wiesławy Kuźniar na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 8. Uchwała nr 377/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Kazimierza Prusa na stanowisku profesora zwyczajnego.
 9. Uchwała nr 378/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Bożeny Taras na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 379/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Marcina Grygiela na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 380/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Zygmunta Dobrowolskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
 12. Uchwała nr 381/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. Sebastiana Steca na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 382/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. Kazimierza Widenki n na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 14. Uchwała nr 383/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Dariusza Wojakowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na II etacie.
 15. Uchwała nr 384/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Sztuki o zatrudnienie dra hab. Jarosława Sankowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 16. Uchwała nr 385/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Jacka Dzioka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 17. Uchwała nr 386/09/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Piotra Sowińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 30 października 2014 roku

 1. Uchwała nr 387/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat, określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłatna stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 2. Uchwała nr 388/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.
 3. Uchwała nr 389/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad funkcjonowania studiów podyplomowych lub kursów dokształcających.
 4. Uchwała nr 390/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych lub kursach dokształcających.
 5. Uchwała nr 391/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Ekonomii studiów podyplomowych: akredytowany coach.
 6. Uchwała nr 392/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Ekonomii studiów podyplomowych: metody poprawy gospodarowania finansami przez jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Uchwała nr 393/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
 8. Uchwała nr 394/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchylenia zakazu zbycia lokalu mieszkalnego.
 9. Uchwała nr 395/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania imienia Marszałka Stanisława Zająca małej auli Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10. Uchwała nr 396/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 11. Uchwała nr 397/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 12. Uchwała nr 398/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 13. Uchwała nr 399/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Statutowej.
 14. Uchwała nr 400/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Nauki.
 15. Uchwała nr 401/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 16. Uchwała nr 402/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 17. Uchwała nr 403/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 18. Uchwała nr 404/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o przedłużenie zatrudnienia dr hab. prof. UR Urszuli Kopeć na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 19. Uchwała nr 405/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o przedłuże­nie zatrudnienia prof. dra hab. Piotra Tutki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 20. Uchwała nr 406/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dr hab. prof. UR Doroty Sankowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 21. Uchwała nr 407/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Ekonomii o zatrudnienie prof. dra hab. Adama Kopińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na II etacie.
 22. Uchwała nr 408/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Krzysztofa Bochenka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 23. Uchwała nr 409/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dr hab. Sabiny Rejman na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 24. Uchwała nr 410/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego o zatrudnienie dra hab. Grzegorza Jurasa na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na II etacie.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 27 listopada 2014 roku

 1. Uchwała nr 411/11/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Igorowi Cependzie – Rektorowi Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku.
 2. Uchwała nr 412/11/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. o zdr. Teresy Pop na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 3. Uchwała nr 413/11/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie prof. dra hab. Tadeusza Boruty na stanowisku profesora zwyczajnego.
 4. Uchwała nr 414/11/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie prof. dra hab. Krzysztofa Skórczewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
 5. Uchwała nr 415/11/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dr hab. Marty Połtowicz-Bobak na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 6. Uchwała nr 416/11/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Marcina Wołoszyna na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 18 grudnia 2014 roku

 1. Uchwała nr 417/12/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok.
 2. Uchwała nr 418/12/2014 w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok.
 3. Uchwała nr 419/12/2014 w sprawie wprowadzenia modeli w systemie zarządzania uczelnią.
 4. Uchwała nr 420/12/2014 w sprawie Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 421/12/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku systemy diagnostyczne w medycynie, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 6. Uchwała nr 422/12/2014 w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku systemy diagnostyczne w medycynie.
 7. Uchwała nr 423/12/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku dietetyka, stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia o profilu praktycznym.
 8. Uchwała nr 424/12/2014 w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku dietetyka.
 9. Uchwała nr 425/12/2014 w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Jacka Polita na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 426/12/2014 w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Adriana Uljasza na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 427/12/2014 w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dr hab. Edyty Czop na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Wstawił:Drozd Szymon   2015-01-12 10:12
Sporządził:Małgorzata Dworak   2015-01-12
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-01-12
Dokument wyświetlono: 19259 razy
[+]