Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 20.12.2012 r.
20.12.2012 r.

Z OBRAD SENATU

 

Grudniowe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (20 grudnia 2012 r.) rozpoczęło się od głosowania nad rozpoczęciem procedury w sprawie nadania profesorowi Rudolfowi Simkowi godności doktora honoris causa UR. Wniosek, zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego z dnia 6 grudnia oraz Regulaminem nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawił dziekan prof. dr hab. Zdzisław Budzyński. Senatorowie poparli tę inicjatywę.

Jednomyślnie zatwierdzono projekty uchwał dotyczące: korekty planu rzeczowo-finansowego na 2012 r. oraz planu rzeczowo-finansowego na rok kolejny – 2013 r. Projekty uchwał w tej sprawie rekomendowała Senatowi senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów.

W punkcie dotyczącym spraw osobowych dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego dr hab. prof. UR Zbigniew Czerniakowski wnioskował o zatrudnienie prof. dra hab. Andrzeja Sybirnego na stanowisku profesora zwyczajnego. W tej sprawie odbyło się głosowanie tajne.

Dokonano również wyboru przewodniczącego Rady Bibliotecznej – pozytywnie zaopiniowana został kandydatura dra hab. prof. UR Daniele Stasi.

Wiele uwagi poświęcono propozycji zbycia obiektów sportowych stadionu przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie. Genezę sprawy i aktualne problemy przybliżył JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko W konsekwencji Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego,  większością głosów, podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oraz prawa własności do budynków i budowli, tworzących kompleks sportowy stadionu UR przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie.

Ostatnim punktem posiedzenia było Sprawozdanie Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dra hab. prof. UR Wojciecha Walata w sprawie wyników raportu cząstkowego, dotyczącego badania losów zawodowych absolwentów (rocznik 2010).

Na koniec JM Rektor UR prof. dr hab. Aleksander Bobko przekazał zebranym życzenia świąteczne, następnie senatorowie uroczyście połamali się opłatkiem.

 

Małgorzata Dworak

 

 

 

 

 


Wstawił:Szczęsny Jan   2013-02-01 13:51
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-02-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-02-01
Dokument wyświetlono: 3245 razy
[+]