Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 31.01.2008 r.
31.01.2008 r.

Senat 31.01.2008 r.

Istotnym punktem w porządku obrad Senatu w dniu 31 stycznia 2008 r. była dyskusja nad projektem Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawionym przez przewodniczącego Komisji Wyborczej UR, dra hab. prof. UR Mieczysława Króla. W tej kwestii senatorowie zaproponowali szereg poprawek. Zaakceptowali też - poprzez głosowanie - terminarz czynności wyborczych oraz podział miejsc mandatowych w Kolegium Elektorów UR.

Rozpatrzono ponadto kilka wniosków osobowych; o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego: prof. dr hab. Oksany Weretiuk (W. Filologiczny) i prof. dra hab. Antoniego Szczurka (W. Matematyczno-Przyrodniczy), zatrudnienie na stanowisku prof. nadzw. w UR dra hab. Stanisława Zaborniaka oraz wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr hab. Anny Radochońskiej (W. Biologiczno-Rolniczy), na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W dalszym toku posiedzenia wysłuchano informacji Kanclerza UR - mgra Mieczysława Doskocza na temat realizacji zadań administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2004-2007, w tym realizacji projektów inwestycyjnych. W szczegółowym rozliczeniu szczególnymi okazały się lata 2006-2008. Uczelnia pozyskała nowe obiekty i dokonała wielu remontów. Szczególnym jest przyjęty i realizowany program inwestycyjny, oparty o unijne dotacje; już w tym roku rozpoczną się prace przy ul. Cegielnianej i w Zalesiu, w kolejce oczekują nowe wnioski. Jest realna szansa pozyskania ponad 500 mln zł unijnych dotacji.

Senat głosował także w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Franciszkowi Chrapkiewiczowi-Chapeville oraz prof. Markowi Gedlowi.

Podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia opinii (autorstwa JM Rektora, prof. dra hab. W. Bonusiaka) o zasługach i dorobku prof. Władysława Bartoszewskiego, kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.

Rozpatrzone także - i zaakceptowano - propozycje uchwał w sprawie powołania w roku akademickim 2007/2008 Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego oraz w sprawie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego.

W sprawach różnych prowadzący obrady Rektor, prof. dr hab. W. Bonusiak przedstawił pismo władz Miasta Rzeszowa - informacje o możliwości zgłaszania kandydatów do Nagród Miasta Rzeszowa oraz Nagród "Młode Talenty" za 2007 rok, a także informacje związane ze zmianami w ustawie o orderach i odznaczeniach państwowych.


Wstawił:Szczęsny Jan   2008-05-16 15:01
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-05-16
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-05-16
Dokument wyświetlono: 3471 razy
[+]