Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Statut
  Opłaty za studia
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » PRAWO » Opłaty za studia » Studia doktoranckie
Wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne

ZARZĄDZENIE NR 23/2016 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 12.05.2016 r. w sprawie: wysokości opłat za stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim 2016/2017.

 


 

Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim 2013/2014


 

 

 

 

 


Wstawił:Drozd Szymon   2017-03-09 09:39
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2017-03-09
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-03-09
Dokument wyświetlono: 6835 razy
[+]