Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Terminy posiedzeń Senatu UR
Terminy posiedzeń Senatu UR

Uchwała nr 457/06/2019

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR

we wrześniu roku akademickiego 2018/2019 oraz w roku akademickim 2019/2020

 

Na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu UR:

 

§ 1

We wrześniu roku akademickiego 2018/2019:

 

26 września 2019 r.

 

§ 2

W roku akademickim 2019/2020:

 

Semestr zimowy:

 

24 października 2019 r.

28 listopada 2019 r.

19 grudnia 2019 r.

30 stycznia 2020 r.

 

Semestr letni:

 

27 lutego 2020 r.

26 marca 2020 r.

23 kwietnia 2020 r.

28 maja 2020 r.

25 czerwca 2020 r.

§ 3

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Rektor UR.

 

§ 4

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

 

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor

 

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek

 


 

Uchwała nr 303/06/2018

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR

we wrześniu roku akademickiego 2017/2018

oraz w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu UR:

 

§ 1

We wrześniu roku akademickiego 2017/2018:

 

20 września 2018 r.

 

§ 2

W roku akademickim 2018/2019:

 

Semestr zimowy:

 

25 października 2018 r.

29 listopada 2018 r.

20 grudnia 2018 r.

31 stycznia 2019 r.

 

Semestr letni:

 

28 lutego 2019 r.

28 marca 2019 r.

25 kwietnia 2019 r.

30 maja 2019 r.

27 czerwca 2019 r.

§ 3

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Rektor UR.

 

§ 4

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

 

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor

 

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek


Wstawił:Kruba Adrian   2019-06-28 12:40
Sporządził:Małgorzata Dworak   2019-06-28
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-28
Dokument wyświetlono: 25763 razy
[+]