Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJE SENACKIE
UNIWERSYTETU RESZOWSKIEGO

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA

 1. ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR - przewodniczący komisji
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr Wojciech Bajorek - zastępca przewodniczącego
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. dr hab. Zofia Sokołowicz, prof. UR
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. dr hab. inż. Wiesława Kuźniar, prof. UR
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr Magdalena Trinder
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr Anna Szpila
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. dr Tomasz Zając
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr Aleksandra Mach
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr Marcin Niemczyk
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr Magdalena Uchman
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr Barbara Skoczyńska-Prokopowicz
  Studium Języków Obcych
 1. stud. Patryk Jacejko
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. stud. Łukasz Stępień
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. mgr Ireneusz Wojaczek
  Kolegium Nauk Społecznych

 

KOMISJA DS. ROZWOJU

 

 1. dr hab. Jan Bazan, prof. UR – przewodniczący komisji
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela – zastępca przewodniczącego
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. dr inż. Grażyna Gajdek
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. dr hab. inż. Dariusz Pogocki, prof. UR
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. dr inż. Bogdan Wierzbiński
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr Małgorzata Dziedzic
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr hab. n. med. Maciej Machaczka, prof. UR
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. dr hab. Jacek Ścibor, prof. UR
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr Waldemar Lib
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr hab. Marek Olszyński, prof. UR
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr hab. Paweł Król, prof. UR
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. mgr Tomasz Świątek
  Centrum Sportu i Rekreacji
 1. Marcelina Misiewicz
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. Mateusz Koszorek
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. mgr Karolina Kumka
  Kolegium Nauk Humanistycznych

KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW

 

 1. prof. dr hab. Wojciech Czarny – przewodniczący komisji
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR – zastępca przewodniczącego
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. mgr Wiesława Janusz
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. Prof. n. med. dr hab. Artur Mazur
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr Paweł Majka
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr hab. Paweł Grata, prof. UR
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. prof. dr hab. Zdzisław Budzyński|
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr Sławomir Schultis
  Centrum Języków Obcych
 1. Mieczysław Piekarz
  Biblioteka UR
 1. Sebastian Matłosz
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. Dominik Gaweł
  Kolegium Nauk Społecznych

KOMISJA STATUTOWA

 

 1. dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR – przewodniczący komisji
  Wydział Filologiczny
 2. dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR – zastępca przewodniczącego
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 3. prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
  Wydział Biotechnologii
 5. dr inż. Lidia Kaliszczak
  Wydział Ekonomii
 6. dr hab. Piotr Gronkowski, prof. UR
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 7. dr Grzegorz Magoń
  Wydział Medyczny
 8. prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
  Wydział Muzyki
 9. ks. dr Wiesław Matyskiewicz
  Wydział Pedagogiczny
 10. dr Marcin Niemczyk
  Wydział Prawa i Administracji
 11. prof. dr hab. Tadeusz Boruta
  Wydział Sztuki
 12.  dr Wojciech Bajorek
  Wydział Wychowania Fizycznego
 13. dr Danuta Hejda
  Centrum Kultury i Języka Polskiego „POLONUS”
 14. stud. Kamila Sikorska
  Wydział Medyczny
 15. stud. Jakub Rzeźniczek
  Wydział Prawa i Administracji
 16. mgr Sławomir Bździuch
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

KOMISJA DS. NAUKI

 

 1. dr hab. n. med. Maciej Machaczka, prof. UR – przewodniczący komisji
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. Dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. dr hab. Krzysztof Kostrzewa, prof. UR
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr Małgorzata Zarębińska
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr hab. Marta Wrońska, prof. UR
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr Anna Steliga
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. prof. dr hab. Wojciech Cynarski
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. dr hab. Robert Pązik, prof. UR
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. dr Miłosz Szczudło
  Centrum Sportu i Rekreacji
 1. stud. Marzena Żyła
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. stud. Mateusz Śliwa
  Kolegium Nauk Społecznych  
 1. mgr Matylda Zatorska
  Kolegium Nauk Humanistycznych

 

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIEL AKADEMICKICH

 

 

 1. prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka – przewodnicząca
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR – zastępca przewodniczącego
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR – zastępca przewodniczącego
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1.  dr hab. Maciej Balawejder, prof. UR
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. UR
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. prof. dr hab. Jerzy Kitowski
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr Joanna Baran
  Kolegium Nauk Medycznch
 1. dr hab. Leszek Suszycki, prof. UR
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. ks. dr hab. Andrzej Garbarz, prof. UR
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr hab. Artur Mordka, prof. UR
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. prof. dr hab. Jan Junger
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. dr Marta Rzepecka
  Centrum Języków Obcych
 1. stud. Kinga Kruczek
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. stud. Marta Łukasik
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. stud. Karolina Pałuk  
  Kolegium Nauk Społecznych

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 

 

 1. dr Agata Ćwik – przewodnicząca komisji
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. dr Anna Tabęcka-Łonczyńska
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. dr Jolanta Wojnar
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr hab. Dorota Osuchowska, prof. UR
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr Przemysław Kolek
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. dr Grzegorz Magoń
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. dr hab. Piotr Grodecki, prof. UR
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr Jakub Czopek
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr Konrad Kędzierski
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr Katarzyna Trybała-Zawiślak
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr hab. Józef J. Kierski, prof. UR
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr Justyna Lenik
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. stud. Natalia Nowosielska
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. stud. Kamila Sikorska
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. stud. Izabela Rożek
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. stud. Mateusz Śliwa
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. stud. Marta Łukasik
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. stud. Magdalena Olszewska
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. stud. Magdalena Bukała
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. stud. Marzena Baran
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. stud. Mateusz Koszorek
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. stud. Bartosz Gabrychowicz
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. stud. Ewelina Pociask
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. stud. Oskar Jurek
  Kolegium Nauk Społecznych

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 

 

 1. dr hab. Anna Golonka, prof. UR – przewodnicząca komisji
  Wydział Prawa i Administracji
 1. dr Marzanna Deniziak
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. dr Dorota Jankowska
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr Grzegorz Jaśkiewicz
  Kolegium Nauk Humanistycznych  
 1. dr Marta Łuszczak
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. dr n. o zdr. Justyna Wyszyńska
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. dr Bożena Stasiowska-Chrobak
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr Beata Gumienny
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. dr Jarosław Kinal
  Kolegium Nauk Społecznych             
 1. dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. dr Paweł Ostrowski
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. stud. Mariola Krempa
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. stud. (wakat)
 1. stud. Mateusz Śliwa
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. stud. Wiktoria Gierlach
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. stud. Łukasz Stępień
  Kolegium Nauk Przyrodniczych
 1. stud. Sebastian Matłosz
  Kolegium Nauk Medycznych
 1. stud. Joanna Korneńko
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. stud.  Marzena Żyła
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. stud.  Adam Poręba
  Kolegium Nauk Społecznych
 1. stud. (wakat)
 1. stud. Karolina Pociask
  Kolegium Nauk Humanistycznych
 1. stud. Karolina Lib
  Kolegium Nauk Medycznych

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 

 1. prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. UR
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 3. dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 4. dr hab. Roman Magryś, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 5. dr Mira Malczyńska-Biały
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. dr Hubert Kotarski
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 7. mgr Patryk Kosowski
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 8. mgr Karol Skrobacz|
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 9. mgr Łukasz Stec
  Wydział Filologiczny
 10. mgr Tomasz Kasza
  Wydział Filologiczny
 11. mgr Sławomir Bździuch
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 12. mgr Andrzej Wajda
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 

 1. prof. dr hab. Krzysztof  Kukuła
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. dr hab. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 3. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 4. dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
  Wydział Filologiczny
 5. dr Beata Guzowska
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. dr Wojciech Kwieciński
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 7. mgr Natalia Tańska
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 8. mgr Karol Skrobacz
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 9. mgr Matylda Zatorska
  Wydział Filologiczny
 10. mgr Damian Niezgoda
  Wydział Filologiczny
 11. mgr Judyta Rebizant
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 12. mgr Paweł Kocańda
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

Wstawił:Kruba Adrian   2020-08-07 09:19
Sporządził:Małgorzata Dworak   2020-08-07
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2020-08-07
Dokument wyświetlono: 177232 razy
[+]