Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Statut
  Opłaty za usługi edukacyjne
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » PRAWO » Statut » Przepisy porządkowe dotyczące organizowania zgromadzeń
Statut

Przepisy porządkowe dotyczące
organizowania zgromadzeń

§ 102

 1. Pracownicy i studenci UR organizujący zgromadzenie na terenie i w lokalach UR muszą uzyskać zgodę Rektora.
 2. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy złożyć Rektorowi na piśmie co najmniej na dwadzieścia cztery godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W przypadkach uzasadnionych nagłością sprawy Rektor może przyjąć zawiadomienie w krótszym terminie.
 3. Zawiadomienie musi zawierać:
  1. imiona i nazwiska, funkcje oraz adresy osób, które zwołują zgromadzenie bądź są odpowiedzialne za jego przeprowadzenie, w tym przewodniczącego zgromadzenia,
  2. dokładne wskazanie miejsca i terminu zgromadzenia,
  3. cel bądź program zgromadzenia.
 4. Organizator zgromadzenia odpowiada za jego przebieg.
 5. Rektor może delegować na zgromadzenie swego przedstawiciela, który ma prawo, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązać zgromadzenie, jeśli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa lub nie jest realizowany na nim cel bądź program zgromadzenia.
 6. Pracownicy i studenci UR, którzy przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu zgromadzenia, zakłócają jego przebieg, nie podporządkowują się zarządzeniom przewodniczącego zgromadzenia lub przedstawiciela Rektora albo też zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub zgody Rektora, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności prawnej.

Wstawił:Szczęsny Jan   2018-02-16 07:38
Sporządził:Magdalena Magdziak   2018-02-16
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-02-16
Dokument wyświetlono: 7669 razy
[+]