Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Statut
  Opłaty za usługi edukacyjne
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji
ul. Grunwaldzka 13
35-068 Rzeszów
tel. centrala: (017) 872 15 20
tel./fax: (017) 872 15 10
e-mail: prawo@ur.edu.pl
studia stacjonarne:
tel. +48 17 872 15 07
e-mail: dwp_s@univ.rzeszow.pl
studia niestacjonarne:
tel. +48 17 872 15 09
e-mail: dzpr122@univ.rzeszow.pl

Władze wydziału

Dziekan

dr hab. Elżbieta FERET, prof. UR

Prodziekani

dr hab. Monika KLEJNOWSKA, prof. UR
dr Paweł MAJKA
dr Dorota SEMKÓW

Strona wydziału
http://www.ur.edu.pl/wydzialy/prawa-i-administracji/strona-glowna


Wstawił:Drozd Szymon   2017-03-08 13:21
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2017-03-08
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-03-08
Dokument wyświetlono: 34720 razy
[+]