Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Rekrutacja
  Statut
  Regulaminy studiów
  Regulamin świadczeń materialnych
  Opłaty za studia
  Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » OBSŁUGA BIULETYNU » Instrukcja
Opis serwisu i instrukcja obsługi

Uniwersytet Rzeszowski prezentuje informacje publiczne poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) pod adresem URL: http://bip.univ.rzeszow.pl
 1. W lewej części strony głównej znajduje się statyczne menu podmiotowe, w którym na stałe umieszczone są "tematy informacyjne" sklasyfikowane w sześciu statycznych kategoriach.

   Na górze menu znajduje się pole formularza "Szukaj", które umożliwia przeszukiwanie zasobów serwisu (wg klucza). Umieszczane są tu wszystkie dokumenty zamieszczone na stronie BIPu.

   Odnośniki z głównych tematów menu wskazują:
  • bezpośrednio treść dokumentu (w jednym z formatów: .html, .pdf, .rtf, .jpg, .gif, .doc) opatrzonego informacją o czasie ostatniej modyfikacji oraz liczbie odsłon danego dokumentu;
   lub
  • podmenu kolejnych odnośników do dokumentów w tym również do stron internetowych spoza BIP.


  Osoby odwiedzające stronę internetową Biuletynu mają do dysozycji "Wniosek o udostępnienie informacji" będący ostatnią pozycją w statycznej kategorii "Obsługa biuletynu"

 2. W prawej części strony głównej pojawia się dokument z uaktywnionego odnośnika.

   Schemat dokumentu:
  • nagłówek zawierający tytuł dokumentu,
   pole "streszczenia dokumentu" - ramka, w której pojawia się:
  • treść dokumentu (w jednym ze wskazanych wyżej formatów)
   lub
   opis dokumentu i załącznik (w formacie jak wyżej)

Wstawił:Szczęsny Jan   2007-06-22 13:04
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Dokument wyświetlono: 6825 razy
[+]