Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Rekrutacja
  Statut
  Regulaminy studiów
  Regulamin świadczeń materialnych
  Opłaty za studia
  Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Samorząd Studentów
Samorząd Studentów

Samorząd Studentów UR

al. Rejtana 16C,
budynek A1 pok. 012.
+48 17 872 13 99

Samorząd Studentów UR - oficjalna strona.

 

Zarząd SSUR

 

Joanna Paździor

Przewodnicząca Samorządu Studentów UR

Kamila Sikorska

Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów UR ds. Kultury i Promocji

Klaudia Błasiak

Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów UR ds. Budżetu i Wydziałów

Sylwia Słoniec

Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów UR ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Agata Trela

Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów UR ds. Prawnych i Socjalno - Bytowych

 

Samorząd Studencki Uniwersytetu Rzeszowskiego jest organizacją, którą tworzą wszyscy studenci UR działającą na podstawie Statutu UR.

Posiadamy swoich przedstawicieli w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, Forum Uniwersytetów Polskich, którzy współpracują bezpośrednio z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Samorząd Studentów prowadzi i popiera działalność zmierzającą do rozwoju osobowości studentów oraz realizacji ich zainteresowań, popiera studencką działalność naukową, kulturalną, turystyczną i sportową.

Przedstawiciele studentów czynnie włączają się w pomoc społeczną (wolontariat i działalność charytatywną).

 

 Skontaktuj się z nami!

 

 

 


Wstawił:Drozd Szymon   2017-10-19 14:37
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2017-10-19
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-10-19
Dokument wyświetlono: 17253 razy
[+]