Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut
Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 


 


 

 

 

 

 

Statut UR (tekst jednolity z dnia 29 listopada 2018 r.)

  1. Postanowienia ogólne
  2. Organizacja Uniwersytetu
  3. Organy Uniwersytetu
  4. Tryb wyborów, powoływania i odwoływania organów Uniwersytetu
  5. Pracownicy Uniwersytetu
  6. Studia i studenci Uniwersytetu
  7. Administracja i gospodarka Uniwersytetu
  8. Przepisy porządkowe dotyczące organizowania zgromadzeń
  9. Przepisy przejściowe i końcowe

WERSJA DO DRUKU: docpdf

 


Wstawił:Kruba Adrian   2020-04-20 08:38
Sporządził:prof. dr hab. Sylwester Czopek   2020-04-20
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2020-04-20
Dokument wyświetlono: 9073 razy
[+]