Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
na kadencję 2012-2016
(styczeń 2016)

 

p.o. Rektor
1. Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK

Prorektorzy
2. Dr hab. inż. prof. UR Czesław PUCHALSKI
3. Dr hab. prof. UR Wojciech WALAT

Wydział Biologiczno-Rolniczy
4. Dr hab. inż. prof. UR Zbigniew CZERNIAKOWSKI
5. Prof. dr hab. inż. Dorota BOBRECKA-JAMRO
6. Prof. dr hab. Maria DROBA
7. Dr inż. Grażyna GAJDEK
8. Stud. Karolina MATERNIA

Wydział Ekonomii
9. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
10. Dr hab. prof. UR Jerzy KITOWSKI
11. Dr inż. Colin HALES
12. Stud. Paulina ZWIERZYŃSKA

Wydział Filologiczny
13. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG
14. Prof. dr hab. Kazimierz OŻÓG
15. Prof. dr hab. Kazimierz PRUS
16. Dr Jan WOLSKI
17. Stud. Karolina SOBALA  – Przewodnicząca Samorządu  Studentów UR

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
18. Prof. dr hab. Ołeh ŁOPUSZAŃSKI
19. Dr hab. prof. UR Piotr GRONKOWSKI
20. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA
21. Dr Stanisław ADAMIAK
22. Stud. Kamil TROJNAR

Wydział Medyczny
23. Dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR
24. Dr hab. n. med. prof. UR Bartosz KORCZOWSKI
25. Dr hab. n. med. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI
26. Dr Grzegorz MAGOŃ
27. Stud. Damian STORJNY

Wydział Muzyki
28. Dr hab. prof. UR Mirosław DYMON
29. Dr hab. prof. UR Olga POPOWICZ
30. Dr Marzena LUBOWIECKA
31. Stud. Klaudia MAJDOSZ

Wydział Pedagogiczny
32. Dr hab. prof. UR Ryszard  PĘCZKOWSKI
33. Ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO
34. Dr Anna BATIUK
35. Stud. Paulina NGUYEN QUANG

Wydział Prawa i Administracji
36. Prof. dr hab. Stanisław SAGAN
37. Ks. dr hab. prof. UR Władysław WLAŹLAK
38. Dr Marcin NIEMCZYK  
39. Stud. Katarzyna SKÓRA

Wydział Socjologiczno-Historyczny
40. Prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI
41. Dr hab. prof. UR Agnieszka PAWŁOWSKA
42. Dr hab. prof. UR Paweł SIERŻĘGA
43. Dr Krzysztof PIRÓG
44. Stud. Dominik BORATYN

Wydział Sztuki
45. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI
46. Prof. dr hab. Tadeusz BORUTA
47. Dr hab. prof. UR Dorota SANKOWSKA
48. Dr Anna STELIGA
49. Stud. Marta MAZURAK
Wydział Wychowania Fizycznego
50. Prof. dr hab. Wojciech CZARNY
51. Dr hab. prof. UR Stanisław CIESZKOWSKI
52. Dr Paweł KRÓL
53. Stud. Mateusz RYZNAR

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
54. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
55. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO
56. Dr hab. Maciej WNUK
57. Stud. Lena MAJCHROWICZ

Przedstawiciel doktorantów
58. Mgr Krzysztof BEREZKA

Nauczyciele jednostek pozawydziałowych
59. Dr Sławomir SCHULTIS

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
60.Mgr Jerzy NOWAK
61. Mgr Mieczysław PIEKARZ
62. Halina TOMASZEK

Uczestnicy posiedzeń z głosem doradczym
Mgr inż. Jarosław SZLĘZAK – Kanclerz UR
Mgr Marzena FILIPEK – Kwestor UR
Dr Bożena JASKOWSKA – Dyrektor Biblioteki UR
Dr inż. Jan BUCZEK – przewodniczący NSZZ „Solidarność” UR
Mgr Bogusław BERDEL – przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego

Stali goście Senatu
Mgr Bożena KOT – audytor
Dr Mateusz HOŁOJUCH – Dyrektor Wydawnictwa
Mgr Judyta REBIZANT  –  Przewodnicząca Rady Doktorantów

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2016-01-19 14:21
Sporządził:Małgorzata Dworak   2016-01-19
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-01-19
Stronę obejrzano: 200918 razy
[+]