Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJA DS. DYDAKTYKI I WYCHOWANIA

 

 

Przewodniczący:

 

 1. Ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO
  Wydział Pedagogiczny

 

Członkowie:

 

 1. Dr hab. prof. UR Monika KLEJNOWSKA
  Wydział Prawa i Administracji
 2. Dr hab. n. med. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI
  Wydział Medyczny
 3. Dr hab. inż. prof. UR Zofia SOKOŁOWICZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. Dr hab. prof. UR Agnieszka UBERMAN
  Wydział Filologiczny
 5. Dr Wojciech BAJOREK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 6. Dr Paweł BIŃCZYCKI
  Wydział Sztuki
 7. Dr Marek BOSAK
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 8. Dr Magdalena DUDA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych
 9. Dr inż. Artur OSTROMĘCKI
  Wydział Ekonomii
 10. Dr Sławomir SCHULTIS
  Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych
 11. Dr Anna SZPILA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 12. Dr Tomasz ZAJĄC
  Wydział Muzyki
 13. Dr Krzysztof ŻARNA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 14. Stud. Klaudia KORNACKA
  Wydział Medyczny
 15. Stud. Karolina SOBALA
  Wydział Filologiczny
 16. Stud. Paulina ZWIERZYŃSKA
  Wydział Ekonomii
 17. Mgr Joanna MAZUR
  Wydział Filologiczny

KOMISJA DS. ROZWOJU UCZELNI

 

 

Przewodniczący:

 

 1. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Członkowie:

 1. Prof. dr hab.  Joanna KOSTECKA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 1. Prof. dr hab. Kazimierz PRUS
  Wydział Filologiczny
 2. Dr hab. prof. UR Wiesław GRZEGORCZYK
  Wydział Sztuki
 3. Dr hab. prof. UR Grzegorz GRZYBEK
  Wydział Pedagogiczny
 4. Dr hab. prof. UR Agnieszka PAWŁOWSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 5. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 6. Dr hab. prof. UR Zbigniew STACHOWSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 7. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
  Wydział Ekonomii
 8. Dr inż. Colin HALES
  Wydział Ekonomii
 9. Dr Paweł KRÓL
  Wydział Wychowania Fizycznego
 10. Dr Marzena LUBOWIECKA
  Wydział Muzyki
 11. Dr Grzegorz MAGOŃ
  Wydział Medyczny
 12. Dr Roman ULIASZ
  Wydział Prawa i Administracji
 13. Mgr Mieczysław PIEKARZ
  Biblioteka UR
 14. Stud. Karina GUZEK
  Wydział Prawa i Administracji
 15. Stud. Maria POTOCZNA
  Wydział Pedagogiczny
 16. Stud. Paulina ZWIERZYŃSKA
  Wydział Ekonomii
 17. Mgr Marlena KOWALSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW

 

 

Przewodniczący:

 

 1. Prof. dr hab. Wojciech CZARNY
  Wydział Wychowania Fizycznego

 

Członkowie:

 

 1. Prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 2. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych
 3. Dr hab. prof. UR Józef CEBULSKI
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 4. Dr hab. prof. UR Mirosław DYMON
  Wydział Muzyki
 5. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI
  Wydział Sztuki
 6. Dr hab. prof. UR Adam Paweł KUCZYŃSKI
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 7. Dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR
  Wydział Medyczny
 8. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG
  Wydział Filologiczny
 9. Dr inż. Jadwiga PAWŁOWSKA-MIELECH
  Wydział Ekonomii
 10. Dr hab. prof. UR Ryszard PĘCZKOWSKI
  Wydział Pedagogiczny
 11. Dr Piotr PUSZ
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 12. Dr Kazimierz SUROWIEC
  Wydział Filologiczny
 13. Dr Włodzimierz ZIĘBA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 14. Dr Paweł MAJKA
  Wydział Prawa i Administracji
 15. Mgr Wiesława JANUSZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 16. Stud. Maciej KAWIAK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 17. Stud. Klaudia KORNACKA
  Wydział Medyczny
 18. Stud. Klaudia SŁONIEC
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 19. Mgr Barbara ROMANKIEWICZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy

 

KOMISJA STATUTOWA

 

 

Przewodniczący:

 1. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG
  Wydział Filologiczny

 

Zastępca Przewodniczącego:

 1. Dr hab. prof. UR  Sabina GRABOWSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. inż. Dorota BOBRECKA-JAMRO
  Wydział Biologiczno-Rolniczy 
 2. Prof. dr hab. Tadeusz BORUTA
  Wydział Sztuki
 3. Dr hab. prof. UR Piotr GRONKOWSKI
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 4. Dr hab. prof. UR Andrzej NOWAKOWSKI
  Wydział Wychowania Fizycznego
 5. Dr hab. prof. UR Grzegorz OLIWA
  Wydział Muzyki
 6. Dr hab. prof. UR Przemysław PACZKOWSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 7. Prof. dr hab. Zbigniew SZYNDLAR
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk
  Podstawowych
 8. Dr Anna BATIUK
  Wydział Pedagogiczny
 9. Dr Grzegorz MAGOŃ
  Wydział Medyczny
 10. Dr Marcin NIEMCZYK
  Wydział Prawa i Administracji
 11. Dr inż. Artur OSTROMĘCKI
  Wydział Ekonomii
 12. Dr  inż.  Bogdan WIERZBIŃSKI
  Wydział Ekonomii
 13. Stud.  Mateusz BIAŁOTA
  Wydział Prawa i Administracji
 14. Stud Małgorzata KUCZERA
  Wydział Prawa i Administracji
 15. Stud.  Piotr MOROCH
  Wydział Prawa i Administracji
 16. Mgr Justyna RUCHAŁA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy

 

KOMISJA DS. NAUKI

 

 

Przewodniczący:

 

 1. Dr hab. prof. UR Jerzy KITOWSKI
  Wydział Ekonomii

 

Członkowie:

 

 1. Prof. dr hab. Maria DROBA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 3. Dr hab. prof. UR Wojciech CYNARSKI
  Wydział Wychowania Fizycznego
 4. Dr hab. prof. UR Mirosław DYMON
  Wydział Muzyki
 5. Dr hab. n. med. prof. UR Bartosz KORCZOWSKI
  Wydział Medyczny
 6. Dr hab. prof. UR Krzysztof KOSTRZEWA
  Wydział Muzyki
 7. Dr hab. prof. UR Kazimierz MACIĄG
  Wydział Filologiczny
 8. Dr hab. prof. UR Beata SZLUZ
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 9. Dr hab. prof. UR Kazimierz SZMYD
  Wydział Pedagogiczny
 10. Dr hab. prof. UR Renata ŚWIRGOŃ-SKOK
  Wydział Prawa i Administracji
 11. Dr hab. prof. UR Igor TRALLE
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 12. Dr Beata GUZOWSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 13. Dr Anna STELIGA
  Wydział Sztuki
 14. Dr Maciej WNUK
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 15. Stud. Karolina BOROWIEC
  Wydział Ekonomii
 16. Stud. Katarzyna SKÓRA
  Wydział Prawa i Administracji
 17. Stud. Karolina SOBALA
  Wydział Filologiczny
 18. Mgr Jarosław CHADAŚ
  Wydział Socjologiczno-Historyczny             

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 

 

Przewodnicząca:

 

 1. Dr hab. prof. UR Romana KOLARZOWA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny 

 

Członkowie:

 

 1. Prof. dr hab. Stanisław BIAŁOGŁOWICZ
  Wydział Sztuki
 2. Prof. dr hab. Krzysztof GOLEC-BIERNAT
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 3. Prof. dr hab. Jan JUNGER
  Wydział Wychowania Fizycznego
 4. Prof. dr hab. Janina KANIUCZAK
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 5. Prof. dr hab. Michał PARCZEWSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. Prof. dr hab. n. med. Józef RYŻKO
  Wydział Medyczny
 7. Prof.  dr hab. Zbigniew ŚWIATŁOWSKI
  Wydział Filologiczny
 8. Ks. dr hab. prof. UR Andrzej GARBARZ
  Wydział Pedagogiczny
 9. Dr hab. prof. UR Łukasz ŁUCZAJ
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 10. Dr hab. prof. UR Paweł PALUCH
  Wydział Muzyki
 11. Dr hab. prof. UR Mieczysław RADOCHOŃSKI
  Wydział Pedagogiczny
 12. Dr hab. prof. UR Dorota SANKOWSKA
  Wydział Sztuki
 13. Dr Maria BOSAK
  Wydział Prawa i Administracji
 14. Dr Robert CZAJA
  Wydział Wychowania Fizycznego
 15. Dr Małgorzata DŻUGAN
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 16. Dr Joanna GRZEGORCZYK
  Wydział Medyczny
 17. Dr Beata KOPECKA
  Wydział Filologiczny
 18. Dr Tadeusz PLISZKA
  Wydział Ekonomii
 19. Dr Elżbieta RĄCZY
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 20. Dr Anna TABĘCKA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 21. Dr Lech ZARĘBA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 22. Stud. Mateusz RYZNAR
  Wydział Wychowania Fizycznego
 23. Stud. Damian STROJNY
  Wydział Medyczny
 24. Stud. Kamil TROJNAR
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 

 

Przewodniczący:

 1. Dr Marcin JACHYM
  Wydział Sztuki

 

Członkowie:

 1. Dr Agata ĆWIK
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Dr Jan GAŁKOWSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 3. Dr Colin F. HALES
  Wydział Ekonomii
 4. Dr Renata JURASIŃSKA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 5. Dr Justyna LENIK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 6. Dr Maria KOSSAKOWSKA-MARAS
  Wydział Filologiczny
 7. Dr n. med. Wacław KRUK
  Wydział Medyczny
 8. Dr Aleksandra KWIATKOWSKA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych
 9. Dr Dorota PSTRĄG
  Wydział Pedagogiczny
 10. Dr Dorota SEMKÓW-CHAJKO
  Wydział Prawa i Administracji
 11. Dr Krzysztof UŚCIŁOWSKI
  Wydział Muzyki
 12. Stud. Bartosz BATOR
  Wydział Matematyczno- Przyrodniczy
 13. Stud. Mateusz BIAŁOTA
  Wydział Prawa i Administracji
 14. Stud. Gabriela BUDZIŃSKA
  Wydział Filologiczny
 15. Stud. Monika FURMANEK
  Wydział Ekonomii
 16. Stud. Agata KARAŚ
  Wydział Sztuki
 17. Stud. Robert KARNAŚ
  Wydział Wychowania Fizycznego
 18. Stud. Krzysztof ŁYSZCZARZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 19. Stud. Grzegorz PITTNER
  Wydział Pedagogiczny
 20. Stud. Dominika PIWKO
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 21. Stud. Weronika ŚWIĘCH
  Wydział Muzyki
 22. Stud. Katarzyna TRZYNA
  Wydział Medyczny
 23. Stud. Emilia ZIARKO
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

   

 

 

 

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 

 

Przewodniczący:

 1. Dr Małgorzata GRZESIK-KULESZA
  Wydział Prawa i Administracji

 

Członkowie:

 1. Dr Katarzyna CWYNAR
  Wydział Sztuki
 2. Dr Marzanna DENIZIAK
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 3. Dr Dorota JANKOWSKA
  Wydział Ekonomii
 4. Dr Aleksandra MACH
   Wydział Pedagogiczny
 5. Dr Dariusz OPALIŃSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. Dr Paweł OSTROWSKI
  Wydział Wychowania Fizycznego
 7. Dr Wojciech RZĄSA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 8. Dr Bożena STASIOWSKA-CHROBAK
  Wydział Muzyki
 9. Dr Piotr ŚLIWA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 10. Dr Zygmunt TĘCZA
  Wydział Filologiczny
 11. Mgr Dorota OZGA
  Wydział Medyczny
 12. Stud. Angelika BOGACZ
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 13. Stud. Natalia CHYŁA
  Wydział Muzyki
 14. Stud. Sebastian JĘDREJKO
  Wydział Prawa i Administracji
 15. Stud. ANNA ŁYSIAK
  Wydział Ekonomii
 16. Stud. Lena MAJCHROWICZ
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 17. Stud. Marta MAZURAK
  Wydział Sztuki
 18. Stud. Dagmara MIGUT
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 19. Stud. Angelika PAKOS
  Wydział Medyczny
 20. Stud. Estera SROKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 21. Stud. Karolina SZCZEPAŃSKA
  Wydział Pedagogiczny
 22. Stud. Paula WIECZOREK
  Wydział Filologiczny
 23. Stud. Katarzyna WOJCIESZEK
  Wydział Wychowania Fizycznego

   

 

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 

 

 1. Dr hab. prof. UR Joanna GOLONKA
  Wydział Filologiczny
 2. Dr hab. prof. UR Urszula KOPEĆ
  Wydział Filologiczny
 3. Dr hab. prof. UR Krzysztof KUKUŁA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. Dr hab. inż. prof. UR Agata ZNAMIROWSKA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 5. Dr Marek DELONG
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. Dr Agnieszka RESZCZYŃSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 7. Mgr Karolina KONIECZNA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 8. Mgr Patryk KOSOWSKI
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 9. Mgr Marcelina JANISZ
  Wydział Filologiczny 
 10. Mgr Joanna MAZUR
  Wydział Filologiczny 
 11. Mgr Damian KUTYŁA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny 
 12. Mgr Aleksandra SZNAJDROWSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

   

 

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 

 

 1. Dr hab. inż. prof. UR Paweł CZARNOTA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Dr hab. prof. UR Alicja JAKUBOWSKA-OŻÓG
  Wydział Filologiczny
 3. Dr hab. prof. UR Roman MAGRYŚ
  Wydział Filologiczny
 4. Dr hab. prof. UR Cezary MITRUS
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 5. Dr Hubert KOTARSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. Dr Jerzy KUZICKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 7. Mgr Natalia MATŁOK
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 8. Mgr Agnieszka PIERSIAK
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 9. Mgr Bożena FĄFARA
  Wydział Filologiczny
 10. Mgr Ewelina SZAREK
  Wydział Filologiczny
 11. Mgr Grzegorz DROBA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 12. Mgr Marlena KOWALSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

   


Wstawił:Drozd Szymon 2015-09-10 15:01
Sporządził:Małgorzata Dworak   2015-09-10
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-09-10
Stronę obejrzano: 180852 razy
[+]