Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Dziekanat Wydziału:

ul. Prof. St. Pigonia 1
35-310 Rzeszów
tel. +48 17 851 85 31
fax: +48 17 851 85 24

e-mail: dzmatprz@ur.edu.pl

 

 

Kierunki studiów

 • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
 • FIZYKA
 • FIZYKA TECHNICZNA
 • INFORMATYKA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • MATEMATYKA
 • MECHATRONIKA

 

Jednostki organizacyjne:

 1. Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii
 2. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego
 3. Katedra Analizy Funkcjonalnej
 4. Katedra Biofizyki
 5. Katedra Fizyki Doświadczalnej
 6. Katedra Fizyki Teoretycznej
 7. Katedra Informatyki
 8. Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn
 9. Katedra Mechatroniki i Automatyki
 10. Katedra Metod Algebraicznych i Przybliżonych
 11. Katedra Nowoczesnych Technologii Edukacyjnych
 12. Katedra Równań Różniczkowch i Statystyki

 

Od 1996 r. Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Władze Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego

 

W wyniku realizacji projektu UE pn. „Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej" nr UDA-RPPK.01.03.00-18-001/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego zostało utworzone Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej (CIiTWT-P).

W CIiTWT-P funkcjonuje 9 specjalistycznych Laboratoriów i Jednostka Wspomagająca. Program badawczy CIiTWT-P obejmuje działania realizowane w poszczególnych Laboratoriach, nakierowane na rozwój wiedzy z zakresu technologii materiałów dla przemysłu, inżynierii wytwarzania, spektroskopii materiałów, sterowania układów mechanicznych i elektrycznych z elementami mechaniki i robotyki, badań i kontroli środowiska, informatyki i matematyki stosowanej, badań systemowych i strukturalnych, prognoz finansowych, gospodarczych i społecznych a także wypracowywania metod służących formowaniu społeczeństwa informacyjnego.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2015-09-07 14:27
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2015-09-07
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-09-07
Stronę obejrzano: 27527 razy
[+]