Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

na kadencję 2012-2016

(czerwiec 2015)

 

 

Rektor

1.Prof. dr hab. Aleksander BOBKO

 

Prorektorzy

2. Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK

3. Dr hab. inż. prof. UR Czesław PUCHALSKI

4. Dr hab. prof. UR Wojciech WALAT

 

Wydział Biologiczno-Rolniczy

5. Dr hab. inż. prof. UR Zbigniew CZERNIAKOWSKI

6. Prof. dr hab. inż. Dorota BOBRECKA-JAMRO

7. Prof. dr hab. Maria DROBA

8. Dr inż. Grażyna GAJDEK

9. Stud. Katarzyna NOWOSIADŁO

 

Wydział Ekonomii

10. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ

11. Dr hab. prof. UR Jerzy KITOWSKI

12. Dr inż. Colin HALES

13. Stud. Paulina ZWIERZYŃSKA

 

Wydział Filologiczny

14. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG

15. Prof. dr hab. Kazimierz OŻÓG

16. Prof. dr hab. Kazimierz PRUS

17. Dr Jan WOLSKI

18. Stud. Monika MĘDZELA

 

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

19. Prof. dr hab. Ołeh ŁOPUSZAŃSKI

20. Dr hab. prof. UR Piotr GRONKOWSKI

21. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA

22. Dr Stanisław ADAMIAK

23. Stud. Kamil TROJNAR

 

Wydział Medyczny

24. Dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR

25. Dr hab. n. med. prof. UR Bartosz KORCZOWSKI

26. Dr hab. n. med. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI

27. Dr Grzegorz MAGOŃ

28. Stud. Klaudia KORNACKA

 

Wydział Muzyki

29. Dr hab. prof. UR Mirosław DYMON
30. Dr hab. prof. UR Olga POPOWICZ
31. Dr Marzena LUBOWIECKA
32. Stud. Maciej SENIW

Wydział Pedagogiczny

33. Dr hab. prof. UR Ryszard  PĘCZKOWSKI

34. Ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO

35. Dr Anna BATIUK

36. Stud. Grzegorz PITTNER

 

Wydział Prawa i Administracji

37. Prof. dr hab. Stanisław SAGAN

38. Ks. dr hab. prof. UR Władysław WLAŹLAK

39. Dr Marcin NIEMCZYK  

40. Stud. Katarzyna SKÓRA

 

Wydział Socjologiczno-Historyczny

41. Prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI

42. Dr hab. prof. UR Agnieszka PAWŁOWSKA

43. Dr hab. prof. UR Paweł SIERŻĘGA

44. Dr Krzysztof PIRÓG
45. Stud. Dominik BORATYN

 

Wydział Sztuki

46. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI

47. Prof. dr hab. Tadeusz BORUTA

48. Dr hab. prof. UR Dorota SANKOWSKA

49. Dr Anna STELIGA

50. Stud. Marta MAZURAK

Wydział Wychowania Fizycznego

51. Prof. dr hab. Wojciech CZARNY

52. Dr hab. prof. UR Stanisław CIESZKOWSKI

53. Dr Paweł KRÓL

54. Stud. Maciej KAWIAK

 

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

55. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI

56. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO

57. Dr Maciej WNUK

58. Stud. Lena MAJCHROWICZ

 

Przedstawiciel doktorantów

59. Mgr Krzysztof BEREZKA

 

Nauczyciele jednostek pozawydziałowych

60. Dr Sławomir SCHULTIS

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

61.Mgr Jerzy NOWAK

62. Mgr Mieczysław PIEKARZ

63. Halina TOMASZEK

 

Członkowie Senatu z głosem doradczym

Mgr inż. Jarosław SZLĘZAK – Kanclerz UR
Mgr Marzena FILIPEK – Kwestor UR
Mgr Bożena KOT – audytor
Dr Bożena JASKOWSKA – Dyrektor Biblioteki UR
Dr Mateusz HOŁOJUCH – Dyrektor Wydawnictwa
Stud. Karolina SOBALA  – Przewodnicząca Samorządu  Studentów UR
Mgr Judyta REBIZANT  –  Przewodnicząca Rady Doktorantów

 

Przedstawiciele Związków Zawodowych

Dr inż. Jan BUCZEK

Mgr Bogusław BERDEL


Wstawił:Drozd Szymon 2015-07-29 10:32
Sporządził:Małgorzata Dworak   2015-07-29
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-07-29
Stronę obejrzano: 201008 razy
[+]