Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

na kadencję 2012-2016

 

 

 

Rektor

 1. Prof. dr hab. Aleksander BOBKO

 

Prorektorzy

 1. Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK
 2. Dr hab. inż. prof. UR Czesław PUCHALSKI
 3. Dr hab. prof. UR Wojciech WALAT

 

Wydział Biologiczno-Rolniczy

 1. Dr hab. inż. prof. UR Zbigniew CZERNIAKOWSKI
 2. Prof. dr hab. inż. Dorota BOBRECKA-JAMRO
 3. Prof. dr hab. Maria DROBA
 4. Dr inż. Grażyna GAJDEK
 5. Stud. Katarzyna NOWOSIADŁO

 

Wydział Ekonomii

 1. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
 2. Dr hab. prof. UR Jerzy KITOWSKI
 3. Dr inż. Colin HALES
 4. Stud. Paulina ZWIERZYŃSKA

 

Wydział Filologiczny

 1. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG
 2. Prof. dr hab. Kazimierz OŻÓG
 3. Prof. dr hab. Kazimierz PRUS
 4. Dr Jan WOLSKI
 5. Stud. Monika MĘDZELA

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 1. Prof. dr hab. Ołeh ŁOPUSZAŃSKI
 2. Dr hab. prof. UR Piotr GRONKOWSKI
 3. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA
 4. Dr Stanisław ADAMIAK
 5. Stud. Kamil TROJNAR

 

Wydział Medyczny

 1. Dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR
 2. Dr hab. n. med. prof. UR Bartosz KORCZOWSKI
 3. Dr hab. n. med. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI
 4. Dr Grzegorz MAGOŃ
 5. Stud. Klaudia KORNACKA (Przewodnicząca Samorządu Studentów UR)

 

Wydział Muzyki

 1. Dr hab. prof. UR Mirosław DYMON
 2. Dr hab. prof. UR Olga POPOWICZ
 3. Dr Marzena LUBOWIECKA
 4. Stud. Maciej SENIW

 

Wydział Pedagogiczny

 1. Dr hab. prof. UR Ryszard PĘCZKOWSKI
 2. Ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO
 3. Dr Anna BATIUK
 4. Stud. Grzegorz PITTNER

 

Wydział Prawa i Administracji

 1. Prof. dr hab. Stanisław SAGAN
 2. Ks. dr hab. prof. UR Władysław WLAŹLAK
 3. Dr Eugeniusz MOCZUK
 4. Stud. Katarzyna SKÓRA

 

Wydział Socjologiczno-Historyczny

 1. Prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI
 2. Dr hab. prof. UR Agnieszka PAWŁOWSKA
 3. Dr hab. prof. UR Paweł SIERŻĘGA
 4. Dr Krzysztof PIRÓG 45. Stud. Katarzyna SZCZYGIEŁ

 

Wydział Sztuki

 1. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI
 2. Prof. dr hab. Tadeusz BORUTA
 3. Dr hab. prof. UR Dorota SANKOWSKA
 4. Dr Anna STELIGA
 5. Stud. Marta MAZURAK

 

Wydział Wychowania Fizycznego

 1. Prof. dr hab. Wojciech CZARNY
 2. Dr hab. prof. UR Stanisław CIESZKOWSKI
 3. Dr Paweł KRÓL
 4. Stud. Maciej KAWIAK

 

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

 1. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
 2. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO
 3. Dr Maciej WNUK
 4. Stud. Lena MAJCHROWICZ

 

Przedstawiciel doktorantów

 1. Mgr Krzysztof BEREZKA

 

Nauczyciele jednostek pozawydziałowych

 1. Dr Sławomir SCHULTIS

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 1. Mgr Jerzy NOWAK
 2. Mgr Mieczysław PIEKARZ
 3. Halina TOMASZEK

 

Członkowie Senatu z głosem doradczym

Mgr inż. Jarosław SZLĘZAK – Kanclerz UR
Mgr Marzena FILIPEK – Kwestor UR
Mgr Bożena KOT – audytor
Dr Bożena JASKOWSKA – Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dr Mateusz HOŁOJUCH – Dyrektor Wydawnictwa
Stud. Piotr MOROCH – Marszałek Parlamentu Studentów UR
Mgr Judyta REBIZANT  –  Przewodnicząca Rady Doktorantów

 

Przedstawiciele Związków Zawodowych

Dr inż. Jan BUCZEK
Mgr Bogusław BERDEL


Wstawił:Drozd Szymon 2015-05-18 10:05
Sporządził:Małgorzata Dworak   2015-05-18
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-05-18
Stronę obejrzano: 201132 razy
[+]