Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2015
UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2014

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 29 stycznia 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 428/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 316/05/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2015/2016.
 2. Uchwała nr 429/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
 3. Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia i doskonalenia programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
 4. Uchwała nr 431/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym w Instytucie Filologii Polskiej  studiów podyplomowych: nauczanie języka polskiego jako obcego.
 5. Uchwała nr 432/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym podyplomowych studiów z etyki i filozofii.
 6. Uchwała nr 433/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Jerzego Jakowickiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
 7. Uchwała nr 434/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Łukasika na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 8. Uchwała nr 435/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Radosława Grabowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 9. Uchwała nr 436/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Bartosza Wróblewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 437/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr hab. Elżbiety Feret na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 438/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 12. Uchwała nr 439/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 13. Uchwała nr 440/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 14. Uchwała nr 441/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Nauki.
 15. Uchwała nr 442/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 16. Uchwała nr 443/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 17. Uchwała nr 444/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 18. Uchwała nr 445/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.

Wstawił:Drozd Szymon 2015-02-12 09:03
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2015-02-12
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-02-12
Stronę obejrzano: 14634 razy
[+]