Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Terminy posiedzeń Senatu UR
Terminy posiedzeń Senatu UR

Uchwała nr 330/06/2014

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z 26 czerwca 2014 r.
w sprawie terminów posiedzeń Senatu w roku akademickim 2014/2015

 

§1

Na podstawie §2 ust. 4 Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu UR w roku akademickim 2014/2015:

 

Semestr zimowy:

 

25 września 2014 r.

30 października 2014 r.

27 listopada 2014 r.

18 grudnia 2014 r.

29 stycznia 2015 r.

 

Semestr letni:

 

26 lutego 2015 r.

26 marca 2015 r.

30 kwietnia 2015 r.

28 maja 2015 r.

25 czerwca 2015 r.

 

§2

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Rektor UR.

 

§3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

 

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Rzeszowskiego

R e k t o r

 

 

 

prof. dr hab. Aleksander Bobko

 


Wstawił:Drozd Szymon 2015-02-04 15:17
Sporządził:Małgorzata Dworak   2015-02-04
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2015-02-04
Stronę obejrzano: 26080 razy
[+]