Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 30.10.2014r.
30.10.2014r.

Z OBRAD SENATU

 

Wstępem do październikowego posiedzenia Senatu (30 X) było wręczenie przez JM Rektora aktu mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Kazimierzowi Prusowi z Katedry Filologii Rosyjskiej.

 

W trakcie obrad przyjęte zostały uchwały zawierające regulacje, do wprowadzenia których obliguje  uczelnie nowa ustawaPrawo o szkolnictwie wyższym, tj.:

  • Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat, określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych w UR,
  • Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich,
  • Uchwała w sprawie zasad funkcjonowania studiów podyplomowych lub kursów dokształcających,
  • Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych lub kursach dokształcających.

W najbliższym czasie - zapowiedział JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko - wdrożone zostaną kolejne regulacje ustawowe, łącznie z dostosowaniem Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego do zmian wprowadzonych przez MNiSW.

 

Senat podjął także uchwały o uruchomieniu nowych studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii: akredytowany coachoraz metody poprawy gospodarowania finansami przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Pod opinię Senatu poddane zostały także wnioski osobowe dotyczące:

  • przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego (w myśl nowych rozwiązań ustawowych): dr hab. prof. UR Urszuli Kopeć (Wydział Filologiczny),  prof. dra hab. Piotra Tutki (Wydział Medyczny), dra hab. prof. UR Krzysztofa Bochenka (Wydział Socjologiczno-Historyczny),
  • zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. prof. UR Doroty Sankowskiej (Wydział Sztuki), prof. dra hab. Adama Kopińskiego na II etacie (Wydział Ekonomii) i dra hab. Grzegorza Jurasa na II etacie (Wydział Wychowania Fizycznego).  

 


Wstawił:Drozd Szymon 2014-11-07 15:06
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2014-11-07
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-11-07
Stronę obejrzano: 3139 razy
[+]