Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

Skład Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

na kadencję 2012-2016

 

 

 

Rektor

l. Prof. dr hab. Aleksander BOBKO

 

Prorektorzy
2. Prof. dr hab. Sylwester CZOPEK
3. Dr hab. inż. prof. UR Czesław PUCHALSKI
4. Dr hab. prof. UR Wojciech WALAT

 

Wydział Biologiczno-Rolniczy

5. Dr hab. inż. prof. UR Zbigniew CZERNIAKOWSKI
6. Prof. dr hab. inż. Dorota BOBRECKA-JAMRO
7. Prof. dr hab. Maria DROBA
8. Dr inż. Grażyna GAJDEK
9. Stud. Katarzyna  NOWOSIADŁO

 

Wydział Ekonomii

10. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
11. Dr hab. prof. UR Jerzy KITOWSKI
12. Dr inż. Colin HALES
13. Stud. Paulina ZWIERZYŃSKA

 

Wydział Filologiczny

14. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG
15. Prof. dr hab. Kazimierz OŻÓG
16. Prof. dr hab. Kazimierz PRUS
17. Dr Jan WOLSKI
18. Stud. Monika MĘDZELA

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

19. Prof. dr hab. Ołeh ŁOPUSZAŃSKI
20. Dr hab. prof. UR Piotr GRONKOWSKI
21. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA
22. Dr Stanisław ADAMIAK
23. Stud. Kamil TROJNAR

 

Wydział Medyczny

24. Dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR
25. Dr hab. n. med. prof. UR Bartosz KORCZOWSKI
26. Dr hab. n. med. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI
27. Dr Grzegorz MAGOŃ
28. Stud. Klaudia KORNACKA (Przewodnicząca Samorządu Studentów UR)

 

Wydział Muzyki

29. Dr hab. prof. UR Mirosław DYMON
30. Dr hab. prof. UR Olga POPOWICZ
31. Dr Marzena LUBOWIECKA
32. Stud. Maciej SENIW

Wydział Pedagogiczny

33. Dr hab. prof. UR Ryszard  PĘCZKOWSKI
34. Ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO
35. Dr Anna BATIUK
36. Stud. Grzegorz PITTNER

 

Wydział Prawa i Administracji

37. Prof. dr hab. Stanisław SAGAN
38. Ks. dr hab. prof. UR Władysław WLAŹLAK
39. Dr Eugeniusz MOCZUK
40. Stud. Katarzyna SKÓRA

 

Wydział Socjologiczno-Historyczny

41. Prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI
42. Dr hab. prof. UR Agnieszka PAWŁOWSKA
43. Dr hab. prof. UR Paweł SIERŻĘGA
44. Dr Krzysztof PIRÓG
45. Stud. Katarzyna SZCZYGIEŁ

 

Wydział Sztuki

46. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI
47. Prof. dr hab. Tadeusz BORUTA
48. Dr hab. prof. UR Dorota SANKOWSKA
49. Dr Anna STELIGA
50. Stud. Marta MAZURAK

Wydział Wychowania Fizycznego

51. Dr hab. prof. UR Wojciech CZARNY
52. Dr hab. prof. UR Stanisław CIESZKOWSKI
53. Dr Paweł KRÓL
54. Stud. Maciej KAWIAK

 

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

55. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
56. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO
57. Dr Maciej WNUK
58. Stud. Lena MAJCHROWICZ

 

Przedstawiciel doktorantów

59. Mgr Krzysztof BEREZKA

 

Nauczyciele jednostek pozawydziałowych

60. Dr Sławomir SCHULTIS

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

61.Mgr Jerzy NOWAK
62. Mgr Mieczysław PIEKARZ
63. Halina TOMASZEK

 

Członkowie Senatu z głosem doradczym

Mgr inż. Jarosław SZLĘZAK – kanclerz UR
Mgr Marzena FILIPEK – kwestor UR
Mgr Bożena KOT – audytor
Dr Bożena JASKOWSKA – dyrektor BUR
Mgr Stanisław DUDZIŃSKI – dyrektor Wydawnictwa
Mgr Judyta Rebizant  –  przewodnicząca Samorządu Doktorantów UR

 

Przedstawiciele Związków Zawodowych

Dr inż. Jan BUCZEK
Mgr Bogusław BERDEL


Wstawił:Drozd Szymon 2014-11-07 14:56
Sporządził:Małgorzata Dworak   2014-11-07
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-11-07
Stronę obejrzano: 166964 razy
[+]