Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 26.06.2014 r.
26.06.2014 r.

Z OBRAD SENATU

 

Przedwakacyjne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się w ostatni czwartek miesiąca, 26 czerwca.

            Jedną z najistotniejszych kwestii, podjętych w jego trakcie, były sprawa uzyskiwania przez UR uprawnień akademickich – sprawozdanie z realizacji uchwały Senatu 168/09/2013 z 26 września 2013 r. o terminach złożenia wniosków złożyli kolejno dziekani wydziałów.

Podczas obrad jednomyślnie zatwierdzono, rekomendowany przez senacką Komisję ds. Budżetu i Finansów, plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Rzeszowskiego na 2014 r. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła kwestor UR mgr Marzena Filipek.

            Jednogłośne poparcie uzyskał także Wniosek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie utworzenia studiów I stopnia, o profilu ogólnoakademickim, na kierunku informatyka i ekonometria.

Podjęto również uchwały o uruchomieniu następujących studiów podyplomowych: muzykoterapia (Wydział Muzyki); diagnoza dziecka i jego rodziny; edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem; mierzenie jakości pracy szkoły, ewaluacja i pomiar dydaktyczny; surdopedagogika - edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu (Wydział Pedagogiczny); bezpieczeństwo i ochrona informacji (Wydział Prawa i Administracji), grafika komputerowa; scenografia (Wydział Sztuki) i trener klasy drugiej - piłka siatkowa (Wydział Wychowania Fizycznego).

            W sprawach osobowych podjęto decyzję o następujących zatrudnieniach; prof. dra hab. Georgija Czerewki, dr hab. inż. Teresy Miś i dr hab. inż. Aliny Szewc-Rogalskiej (Wydział Ekonomii), dra hab. prof. UR Teodora Hrehovčika oraz dr Livii Körtvélyessy (Wydział Filologiczny), dra hab. prof. UR Rostyslava Hryniva i dr hab. Małgorzata Pociask-Biały (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy), prof. dr hab. n. med. Hayane Akopyan, prof. dr hab. n. med. Doroty Darmochwał-Kolarz, prof. dra hab. n. med. Jacka Szmidta, prof. dra hab. n. med. Stanisława Orkisza, dr hab. n. med. prof. UR Danuty Celińskiej-Cedro, dra hab. n. med. prof. UR Bogumiła Lewandowskiego, dra hab. n. med. prof. UR Macieja Machaczki, dra hab. n. med. Andrzeja Przybylskiego, dra hab. n. med. prof. UR Jacka Tabarkiewicza, prof. dra hab. n. med. Pawła Januszewicza (II etat), prof. dra hab. Zdzisława Chilmonczyka (II etat), dr hab. n. med. prof. UR Katarzyny Dzierżanowskiej-Fangrat (II etat) – Wydział Medyczny, dra hab. prof. UR Grzegorza Grzybka (Wydział Pedagogiczny), dra hab. prof. UR Kazimierza Śliwy i dra hab. Artura Łuszczyńskiego (Wydział Prawa i Administracji) oraz dra hab. prof. UR Daniele Stasi (Wydział Socjologiczno-Historyczny). 

 

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2014-07-02 15:00
Sporządził:Małgorzata Dworak   2014-07-02
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-07-02
Stronę obejrzano: 4602 razy
[+]