Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Ogólne
Podstawowe dane

Uniwersytet Rzeszowski

 

Adres: al. Rejtana 16a

35-959 Rzeszów

tel.: +48 17 872 10 00 (centrala)

fax.:+48 17 872 12 65 (centrala)

www.ur.edu.pl

e-mail: info@ur.edu.pl

NIP: 813-32-38-822

REGON: 691560040

 

 

 

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem

bip@ur.edu.pl

 


Wstawił:Drozd Szymon 2014-04-08 14:57
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2014-04-08
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-04-08
Stronę obejrzano: 154337 razy
[+]