Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat
Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego

(stan na marzec 2007 r.)

 

Komisje senackie

Terminy posiedzeń Senatu UR (rok akad. 2006/2007)

 

Rektor
Prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak

Prorektorzy
Dr hab. prof. UR Ewa Orlof
Dr hab. prof. UR Jerzy Kitowski
Dr hab. prof. UR Stanisław Krawczyk
Dr hab. prof. UR Stanisław Sagan

Wydział Biologiczno-Rolniczy
Dr hab. prof. UR Czesław Puchalski
Prof. dr hab. Tomasz Biliński
Dr hab. prof. UR Janina Kaniuczak
Dr Wojciech Litwińczuk
stud. Maciej Kunysz

Wydział Biotechnologii
Dr hab. inż. prof. UR Igor Zubrzycki
Prof. dr hab. Lucyna Kątska-Książkiewicz
Dr hab. prof. UR Jacek Żebrowski
Dr Rafał Kumek
stud. Marcin Beńko

Wydział Ekonomii
Prof. dr hab. inż. Sylwester Makarski
Dr hab. prof. UR Piotr Gębica
Dr hab. prof. UR Maria Grzybek
Dr hab. prof. UR Roman Sabik
Dr inż. Grzegorz Ślusarz
stud. Wojciech Grodzki

Wydział Filologiczny
Prof. dr hab. Stanisław Uliasz
Prof. dr hab. Krzysztof Dmitruk
Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
Dr hab. prof. UR Zofia Bilut-Homplewicz
Dr Grzegorz Ziętala
stud. Dominik Nykiel

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Prof. dr hab. Józef Tabor
Prof. dr hab. Stanisław Drożdż
Prof. dr hab. Ryszard Kępa
Dr hab. prof. UR Waldemar Furmanek
Dr Piotr Pusz
stud. Paweł Myśliwiec
stud. Piotr Pióro

Wydział Medyczny
Dr hab. prof. UR Andrzej Kwolek
Prof. dr hab. Józef Ryżko
Prof. dr hab. Paweł Januszewicz
Dr hab. prof. UR Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Dr Małgorzata Marć
stud. Dawid Paśko

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
Dr hab. prof. UR Mieczysław Radochoński
Prof. Stanisław Górecki
Prof. Marta Wierzbieniec
Dr hab. prof. UR Eugenia Laska
Dr Ryszard Pęczkowski
stud. Paweł Stawarz
stud. Karolina Krawczyk
stud. Jakub Stefański

Wydział Prawa
Dr hab. prof. UR Jan Łukasiewicz
Prof. dr hab. Jerzy Wratny
Dr hab. prof. UR Jan Olszewski
Dr Eugeniusz Moczuk
stud. Bogumiła Lubera

Wydział Socjologiczno-Historyczny
Dr hab. prof. UR Aleksander Bobko
Prof. dr hab. Sylwester Czopek
Prof. dr hab. Jerzy Maternicki
Dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec
Dr Piotr Berdowski
stud. Daniel Fila

Wydział Wychowania Fizycznego
Dr hab. prof. UR Kazimierz Obodyński
Dr hab. prof. UR Wojciech Cynarski
Dr hab. prof. UR Aleksander Kubinyi
Dr hab. prof. UR Zygmunt Wnuk
Dr Marek Mirkiewicz
stud. Grzegorz Kania

Międzywydziałowy Instytut Filozofii
Prof. dr hab. Andrzej L.Zachariasz
stud. Krzysztof Łuczyk

Jednostki Międzywydziałowe
Mgr Maria Więcko
Mgr Krzysztof Aftaruk

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
Mgr inż. Mariusz Tejchman
Mgr inż. Barbara Fiejdasz-Wolak
Mgr Alicja Mendocha

Członkowie Senatu z głosem doradczym
Mgr Mieczysław Doskocz
Mgr Janina Kut
Mgr Krystyna Serwatko

Przedstawiciele związków zawodowych
Dr Anna Batiuk
Dr Zenon Ożóg

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2007-06-22 10:52
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Stronę obejrzano: 201125 razy
[+]