Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 27.03.2014 r.
Z obrad Senatu

Z OBRAD SENATU

 

 

Zaopiniowaniem wniosków o nagrody ministra, medale KEN oraz odznaczenia państwowe rozpoczęło się marcowe posiedzenie Senatu  (27 marca).

 

Senat głosował także nad sprawami osobowymi, pozytywnie zaopiniowano wnioski o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Oleksandra Provotara oraz dra hab. prof. UR Tadeusza Kwatera (na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym).  

 

Przychylono się także do zgłoszonej na stanowisko Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputero­wego kandydatury dra hab. prof. UR Jana Bazana.

 

Senat zatwierdził wnioski w sprawie utworzenia w UR nowych kierunków

  • mechatronika - studia II stopnia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym,
  • nauki o rodzinie -  studia II stopnia na Wydziale Pedagogicznym,
  • muzeologia - studia I i II stopnia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym,
  • organizacja i zarządzanie sportem – menedżer sportu – studia podyplomowe na Wydziale Wychowania Fizycznego.

 

 

M. Dworak


Wstawił:Drozd Szymon 2014-03-28 14:53
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2014-03-28
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-03-28
Stronę obejrzano: 4706 razy
[+]