Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Rektor
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak

 

Urodził się 21 lutego 1942 r. w Kaliszu. Historyk, specjalizuje się w zakresie historii gospodarczo-społecznej Polski i historii powszechnej XX wieku. Cały jego rozwój naukowy jest związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktoryzował się w roku 1975, habilitował w 1981, tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1993.

     W WSP w Rzeszowie pełnił następujące funkcje: kierownik Zakładu Historii Polski Najnowszej w Instytucie Historii (1982); prodziekan (1982-83 i 1988-90); prorektor (1983-84); dyrektor Instytutu Historii (1984-87); dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego (1990-96); rektor (1996 - do końca istnienia WSP).

     Staże naukowe: DAAD, Niemcy 1984, 1988, 1993; visiting prof. na Uniwersytecie Lwowskim - 1995 r.

członek:
  • Komitetu Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce;
  • Rady Naukowej Głównego Komitetu Badań Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
  • Izby Pamięci Narodowej w Warszawie (1994-96);
  • Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie (wiceprzewodniczącym - 1983-89 i przewodniczącym - 1990-92).

     Zainteresowania naukowe prof. W. Bonusiaka koncentrują się wokół problemów: Systemy i polityka okupacyjna III Rzeszy i ZSRR; dzieje miast: Kalisza, Rzeszowa, Ropczyc, Dębicy, Łańcuta, Przemyśla, Tarnobrzega, Lwowa; biografistyka: przywódcy ZSRR, wybitni ludzie Polski południowo-wschodniej.

     Publikacje: łącznie ponad 90, w tym 15 monografii i rozpraw. Oto cenniejsze z nich: Polityka ekonomiczna III Rzeszy na okupowanych obszarach ZSRR 1941-1944 (1981); Kto zabił profesorów lwowskich? (1989); Małopolska Wschodnia pod rządami III Rzeszy (1990); Polityka ludnościowa Ill Rzeszy na okupowanych obszarach ZSRR 1939-41(1992); Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza (1985);Józef Stalin, biografia (1992); Polska podczas II wojny światowej (1995).

     Promotor 8 prac doktorskich.

     Od roku 1996 jest prezesem Towarzystwa Uniwersyteckiego w Rzeszowie.

     Ostatnie odznaczenie: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) -1986.

Źr.: Współcześni uczeni polscy - Słownik biograficzny, t.I, Warszawa1999, red. M. Halawa, s. 147.


Wstawił:Szczęsny Jan 2007-06-22 10:45
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Stronę obejrzano: 52534 razy
[+]