Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJA DS. DYDAKTYKI I WYCHOWANIA  

 

Przewodniczący:

 1. Ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO
  Wydział Pedagogiczny

Członkowie:

 1. Dr hab. prof. UR Monika KLEJNOWSKA 
  Wydział Prawa i Administracji
 2. Dr hab. n. med. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI
  Wydział Medyczny
 3. Dr hab. inż. prof. UR Zofia SOKOŁOWICZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. Dr hab. prof. UR Agnieszka UBERMAN
  Wydział Filologiczny
 5. Dr Wojciech BAJOREK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 6. Dr Paweł BIŃCZYCKI 
  Wydział Sztuki
 7. Dr Marek BOSAK
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 8. Dr Magdalena DUDA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych
 9. Dr Waldemar LIB
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 10. Dr inż. Artur OSTROMĘCKI
  Wydział Ekonomii
 11. Dr Sławomir SCHULTIS
  Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych
 12. Dr Krzysztof ŻARNA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 13. Stud. Klaudia KORNACKA 
  Wydział Medyczny
 14. Stud. Karolina SOBALA 
  Wydział Filologiczny
 15. Stud. Paulina ZWIERZYŃSKA
  Wydział Ekonomii
 16. Mgr Katarzyna STUKUS
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

KOMISJA DS. ROZWOJU UCZELNI  

 

Przewodniczący:

 1. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Członkowie:

 1. Prof. dr hab.  Joanna KOSTECKA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Prof. dr hab. Kazimierz PRUS
  Wydział Filologiczny
 3. Dr hab. prof. UR Wiesław GRZEGORCZYK
  Wydział Sztuki
 4. Dr hab. prof. UR Grzegorz GRZYBEK
  Wydział Pedagogiczny
 5. Dr hab. prof. UR Agnieszka PAWŁOWSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 7. Dr hab. prof. UR Zbigniew STACHOWSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 8. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
  Wydział Ekonomii
 9. Dr inż. Colin HALES
  Wydział Ekonomii
 10. Dr Paweł KRÓL
  Wydział Wychowania Fizycznego
 11. Dr Grzegorz MAGOŃ
  Wydział Medyczny
 12. Dr Roman ULIASZ
  Wydział Prawa i Administracji
 13. Mgr Mieczysław PIEKARZ
  Biblioteka UR
 14. Stud. Konrad KŁĘK
  Wydział Filologiczny
 15. Stud. Maria POTOCZNA
  Wydział Pedagogiczny
 16. Stud. Paweł WIERCIOCH
  Wydział Prawa i Administracji

KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW

 

Przewodniczący:

 1. Dr hab. prof. UR Wojciech CZARNY
  Wydział Wychowania Fizycznego

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 2. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych
 3. Prof. dr hab. Ołech ŁOPUSZAŃSKI
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 4. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI
  Wydział Sztuki
 5. Dr hab. prof. UR Adam Paweł KUCZYŃSKI
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 6. Dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR    
  Wydział Medyczny
 7. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG 
  Wydział Filologiczny
 8. Dr inż. Jadwiga PAWŁOWSKA-MIELECH
  Wydział Ekonomii
 9. Dr hab. prof. UR Ryszard PĘCZKOWSKI
  Wydział Pedagogiczny
 10. Dr Piotr PUSZ
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 11. Dr Kazimierz SUROWIEC
  Wydział Filologiczny
 12. Dr Włodzimierz ZIĘBA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 13. Dr Paweł MAJKA
  Wydział Prawa i Administracji
 14. Mgr Wiesława JANUSZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 15. Stud. Maciej KAWIAK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 16. Stud. Dawid PAŚKO
  Wydział Medyczny
 17. Stud. Klaudia SŁONIEC
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 18. Mgr Barbara ROMANKIEWICZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy

KOMISJA STATUTOWA

 

Przewodniczący:

 1. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG
  Wydział Filologiczny

Zastępca Przewodniczącego:

 1. Dr hab. prof. UR Sabina GRABOWSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. inż. Dorota BOBRECKA-JAMRO
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Prof. dr hab. Tadeusz BORUTA
  Wydział Sztuki
 3. Dr hab. prof. UR Piotr GRONKOWSKI
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 4. Dr hab. prof. UR Andrzej NOWAKOWSKI
  Wydział Wychowania Fizycznego
 5. Dr hab. prof. UR Przemysław PACZKOWSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. Prof. dr hab. Zbigniew SZYNDLAR 
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 7. Dr Anna BATIUK
  Wydział Pedagogiczny
 8. Dr Grzegorz MAGOŃ
  Wydział Medyczny
 9. Dr Marcin NIEMCZYK
  Wydział Prawa i Administracji
 10. Dr inż. Artur OSTROMĘCKI
  Wydział Ekonomii
 11. Dr inż. Bogdan WIERZBIŃSKI 
  UWydział Ekonomii
 12. Stud. Mateusz BIAŁOTA
  Wydział Prawa i Administracji
 13. Stud. Piotr MOROCH
  Wydział Prawa i Administracji
 14. Stud. Paweł WIERCIOCH 
  Wydział Prawa i Administracji
 15. Mgr Justyna RUCHAŁA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy

KOMISJA DS. NAUKI

 

Przewodniczący:

 1. Dr hab. prof. UR Jerzy KITOWSKI
  Wydział Ekonomii

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. Maria DROBA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 3. Dr hab. prof. UR Wojciech CYNARSKI
  Wydział Wychowania Fizycznego
 4. Dr hab. prof. UR Mirosław DYMON
  Wydział Muzyki
 5. Dr hab. n. med. prof. UR Bartosz KORCZOWSKI
  Wydział Medyczny
 6. Dr hab. prof. UR Kazimierz MACIĄG 
  Wydział Filologiczny
 7. Dr hab. prof. UR Beata SZLUZ
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 8. Dr hab. prof. UR Renata ŚWIRGOŃ-SKOK
  Wydział Prawa i Administracji
 9. Dr hab. prof. UR Igor TRALLE
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 10. Dr Beata GUZOWSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 11. Dr Anna STELIGA 
  Wydział Sztuki
 12. Dr Maciej WNUK
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 13. Stud. Paweł HORODKO
  Wydział Wychowania Fizycznego
 14. Stud. Karolina NIEMCZYK 
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 15. Stud. Katarzyna NOWOSIADŁO
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 16. Mgr Daniel HANIK
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 

Przewodnicząca:

 1. Dr hab. prof. UR Romana KOLARZOWA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. Stanisław BIAŁOGŁOWICZ
  Wydział Sztuki
 2. Prof. dr hab. Krzysztof GOLEC-BIERNAT
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 3. Prof. dr hab. Janina KANIUCZAK
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. Prof. dr hab. Sławomir KADROW
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 5. Prof. dr hab. n. med. Andrzej KWOLEK
  Wydział Medyczny
 6. Prof. dr hab. Kazimierz OBODYŃSKI
  Wydział Wychowania Fizycznego
 7. Prof. dr hab. Zbigniew ŚWIATŁOWSKI
  Wydział Filologiczny
 8. Ks. dr hab. prof. UR Andrzej GARBARZ
  Wydział Pedagogiczny
 9. Dr hab. Łukasz ŁUCZAJ
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 10. Dr hab. prof. UR Dorota SANKOWSKA
  Wydział Sztuki
 11. Dr hab. prof. UR Mieczysław RADOCHOŃSKI 
  Wydział Pedagogiczny
 12. Dr Maria BOSAK
  Wydział Prawa i Administracji
 13. Dr Robert CZAJA
  Wydział Wychowania Fizycznego
 14. Dr Małgorzata DŻUGAN
  Wydział Biologiczno-Rolniczy


KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 

Przewodniczący:

 1. Dr Marcin Jachym
  Wydział Sztuki

Członkowie:

 1. Dr Agata ĆWIK
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Dr Jan GAŁKOWSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 3. Dr Colin F. HALES
  Wydział Ekonomii
 4. Dr Renata JURASIŃSKA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 5. Dr Justyna LENIK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 6. Dr Maria KOSSAKOWSKA-MARAS
  Wydział Filologiczny
 7. Dr n. med. Wacław KRUK
  Wydział Medyczny
 8. Dr Aleksandra KWIATKOWSKA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 9. Dr Dorota PSTRĄG
  Wydział Pedagogiczny
 10. Dr Dorota SEMKÓW-CHAJKO
  Wydział Prawa i Administracji
 11. Stud. Bartosz BATOR 
  Wydział Matematyczno- Przyrodniczy
 12. Stud. Gabriela BUDZIŃSKA
  Wydział Filologiczny
 13. Stud. Marta GUZIAKIEWICZ
  Wydział Ekonomii
 14. Stud. Katarzyna KOWALSKA
  Wydział Pedagogiczny
 15. Stud. Katarzyna NOWOSIADŁO
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 16. Stud. Piotr PANKIEWICZ
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 17. Stud. Karol SZADO
  Wydział Prawa i Administracji
 18. Stud. Magdalena TOKARCZYK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 19. Stud. Katarzyna TRZYNA
  Wydział Medyczny
 20. Stud. Jarosław WASIL
  Wydział Sztuki
 21. Stud. Emilia ZIARKO
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 

Przewodniczący:

 1. Dr Małgorzata GRZESIK-KULESZA
  Wydział Prawa i Administracji

Członkowie:

 1. Dr Katarzyna CWYNAR
  Wydział Sztuki
 2. Dr Marzanna DENIZIAK
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 3. Dr Dorota JANKOWSKA
  Wydział Ekonomii
 4. Dr Aleksandra MACH
  Wydział Pedagogiczny
 5. Dr Dariusz OPALIŃSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. Dr Paweł OSTROWSKI
  Wydział Wychowania Fizycznego
 7. Dr Wojciech RZĄSA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 8. Dr Piotr ŚLIWA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 9. Dr Stanisław WOJNAR
  Wydział Filologiczny
 10. Mgr Dorota OZGA
  Wydział Medyczny
 11. Stud. Angelika BOGACZ 
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 12. Stud. Yana GACHECHILADZE
  Wydział Sztuki
 13. Stud. Anna GÓRKA
  Wydział Pedagogiczny
 14. Stud. Arkadiusz LEŚNIAK-MOCZUK
  Wydział Prawa i Administracji
 15. Stud. Kamil LISOWSKI
  Wydział Ekonomii
 16. Stud. Dagmara MIGUT
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 17. Stud. Dominika PAZDAN
  Wydział Medyczny
 18. Stud. Barbara SIARA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 19. Stud. Karolina SOBALA
  Wydział Filologiczny
 20. Stud. Katarzyna WOJCIESZEK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 21. Stud. Jagoda ŻOŁĄDEK
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 

Członkowie:

 1. Dr hab. prof. UR Joanna GOLONKA
  Wydział Filologiczny
 2. Dr hab. prof. UR Urszula KOPEĆ
  Wydział Filologiczny
 3. Dr hab. prof. UR Krzysztof KUKUŁA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. Dr hab. inż. prof. UR Agata ZNAMIROWSKA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 5. Dr Marek DELONG
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. Dr Agnieszka RESZCZYŃSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 7. Mgr Anna ANTAS
  Wydział Filologiczny
 8. Mgr Daniel HANIK
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 9. Mgr Małgorzata KUTA-PAŁACH
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 10. Mgr Magdalena NYKIEL
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 11. Mgr inż. Edyta PYREK-BAJCAR 
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 12. Mgr Ewelina SZAREK
  Wydział Filologiczny

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 

Członkowie:

 1. Dr hab. inż. prof. UR Paweł CZARNOTA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Dr hab. prof. UR Alicja JAKUBOWSKA-OŻÓG
  Wydział Filologiczny
 3. Dr hab. prof. UR Roman MAGRYŚ
  Wydział Filologiczny
 4. Dr hab. prof. UR Cezary MITRUS
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 5. Dr Hubert KOTARSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. Dr Jerzy KUZICKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 7. Mgr Barbara GAWEŁ
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 8. Mgr Michał MACIASZEK
  Wydział Filologiczny
 9. Mgr Mateusz MOŁOŃ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 10. Mgr Adam NOWAK
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 11. Mgr Agnieszka ROGOWSKA
  Wydział Filologiczny
 12. Mgr inż. Karol SOŁEK
  Wydział Biologiczno-Rolniczy

Wstawił:Drozd Szymon 2014-01-13 15:16
Sporządził:Małgorzata Dworak   2014-01-13
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-01-13
Stronę obejrzano: 144088 razy
[+]