Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJA DS. DYDAKTYKI I WYCHOWANIA  

 

Przewodniczący:

 1. Ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO
  Wydział Pedagogiczny

Członkowie:

 1. Dr hab. prof. UR Monika KLEJNOWSKA 
  Wydział Prawa i Administracji
 2. Dr hab. n. med. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI
  Wydział Medyczny
 3. Dr hab. inż. prof. UR Zofia SOKOŁOWICZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 4. Dr hab. prof. UR Agnieszka UBERMAN
  Wydział Filologiczny
 5. Dr Wojciech BAJOREK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 6. Dr Paweł BIŃCZYCKI 
  Wydział Sztuki
 7. Dr Marek BOSAK
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 8. Dr Magdalena DUDA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych
 9. Dr Waldemar LIB
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 10. Dr inż. Artur OSTROMĘCKI
  Wydział Ekonomii
 11. Dr Sławomir SCHULTIS
  Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych
 12. Dr Krzysztof ŻARNA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 13. Stud. Klaudia KORNACKA 
  Wydział Medyczny
 14. Stud. Karolina SOBALA 
  Wydział Filologiczny
 15. Stud. Paulina ZWIERZYŃSKA
  Wydział Ekonomii
 16. Mgr Katarzyna STUKUS
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

KOMISJA DS. ROZWOJU UCZELNI  

 

Przewodniczący:

 1. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Członkowie:

 1. Prof. dr hab.  Joanna KOSTECKA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 2. Prof. dr hab. Kazimierz PRUS
  Wydział Filologiczny
 3. Dr hab. prof. UR Wiesław GRZEGORCZYK
  Wydział Sztuki
 4. Dr hab. prof. UR Grzegorz GRZYBEK
  Wydział Pedagogiczny
 5. Dr hab. prof. UR Agnieszka PAWŁOWSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 6. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 7. Dr hab. prof. UR Zbigniew STACHOWSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 8. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ
  Wydział Ekonomii
 9. Dr inż. Colin HALES
  Wydział Ekonomii
 10. Dr Paweł KRÓL
  Wydział Wychowania Fizycznego
 11. Dr Grzegorz MAGOŃ
  Wydział Medyczny
 12. Dr Roman ULIASZ
  Wydział Prawa i Administracji
 13. Mgr Mieczysław PIEKARZ
  Biblioteka UR
 14. Stud. Konrad KŁĘK
  Wydział Filologiczny
 15. Stud. Maria POTOCZNA
  Wydział Pedagogiczny
 16. Stud. Paweł WIERCIOCH
  Wydział Prawa i Administracji

KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW

 

Przewodniczący:

 1. Dr hab. prof. UR Wojciech CZARNY
  Wydział Wychowania Fizycznego

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 2. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych
 3. Prof. dr hab. Ołech ŁOPUSZAŃSKI
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 4. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI
  Wydział Sztuki
 5. Dr hab. prof. UR Adam Paweł KUCZYŃSKI
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 6. Dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR    
  Wydział Medyczny
 7. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG 
  Wydział Filologiczny
 8. Dr inż. Jadwiga PAWŁOWSKA-MIELECH
  Wydział Ekonomii
 9. Dr hab. prof. UR Ryszard PĘCZKOWSKI
  Wydział Pedagogiczny
 10. Dr Piotr PUSZ
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 11. Dr Kazimierz SUROWIEC
  Wydział Filologiczny
 12. Dr Włodzimierz ZIĘBA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 13. Dr Paweł MAJKA
  Wydział Prawa i Administracji
 14. Mgr Wiesława JANUSZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 15. Stud. Maciej KAWIAK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 16. Stud. Dawid PAŚKO
  Wydział Medyczny
 17. Stud. Klaudia SŁONIEC
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 18. Mgr Barbara ROMANKIEWICZ
  Wydział Biologiczno-RolniczyWstawił:Drozd Szymon 2014-01-13 15:13
Sporządził:Małgorzata Dworak   2014-01-13
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-01-13
Stronę obejrzano: 152041 razy
[+]