Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Komisje senackie
Komisje senackie

KOMISJA DS. DYDAKTYKI I WYCHOWANIA

 

Przewodniczący:

 1. Ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO
  Wydział Pedagogiczny

Członkowie:

 1. Dr hab. prof. UR Monika KLEJNOWSKA
  Wydział Prawa i Administracji
 1. Dr hab. n. med. prof. UR Bogumił LEWANDOWSKI
  Wydział Medyczny
 1. Dr hab. inż. prof. UR Zofia SOKOŁOWICZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 1. Dr hab. prof. UR Agnieszka UBERMAN
  Wydział Filologiczny
 1. Dr Wojciech BAJOREK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 1. Dr Paweł BIŃCZYCKI
  Wydział Sztuki
 1. Dr Marek BOSAK
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 1. Dr Magdalena DUDA
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych
 1. Dr Waldemar LIB
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 1. Dr inż. Artur OSTROMĘCKI
  Wydział Ekonomii
 1. Dr Sławomir SCHULTIS
  Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych
 1. Dr Krzysztof ŻARNA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 1. Stud. Klaudia KORNACKA
  Wydział Medyczny
 1. Stud. Karolina SOBALA
  Wydział Filologiczny
 1. Stud. Paulina ZWIERZYŃSKA
  Wydział Ekonomii
 1. Mgr Katarzyna STUKUS
  Wydział Socjologiczno-Historyczny

KOMISJA DS. ROZWOJU UCZELNI

 

Przewodniczący:

 

 1. Dr hab. prof. UR Lucyna LENIOWSKA

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Członkowie:

 

 1. Prof. dr hab.  Joanna KOSTECKA

Wydział Biologiczno-Rolniczy

 1. Prof. dr hab. Kazimierz PRUS

Wydział Filologiczny

 1. Dr hab. prof. UR Wiesław GRZEGORCZYK

Wydział Sztuki

 1. Dr hab. prof. UR Grzegorz GRZYBEK

Wydział Pedagogiczny

 1. Dr hab. prof. UR Agnieszka PAWŁOWSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 1. Dr hab. prof. UR Stanisław SADŁO

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

 1. Dr hab. prof. UR Zbigniew STACHOWSKI

Wydział Socjologiczno-Historyczny

 1. Dr hab. prof. UR Grzegorz ŚLUSARZ

Wydział Ekonomii

 1. Dr inż. Colin HALES
  Wydział Ekonomii
 1. Dr Paweł KRÓL

Wydział Wychowania Fizycznego

 1. Dr Grzegorz MAGOŃ

Wydział Medyczny

 1. Dr Roman ULIASZ

Wydział Prawa i Administracji

 1. Mgr Mieczysław PIEKARZ
   
  Biblioteka UR
 1. Stud. Konrad KŁĘK

Wydział Filologiczny

 1. Stud. Maria POTOCZNA

Wydział Pedagogiczny

 1. Stud. Paweł WIERCIOCH
  Wydział Prawa i Administracji

KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW

 

Przewodniczący:

 

 1. Dr hab. prof. UR Wojciech CZARNY

Wydział Wychowania Fizycznego

 

Członkowie:

 

 1. Prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI

Wydział Socjologiczno-Historyczny

 1. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych

 1. Prof. dr hab. Ołech ŁOPUSZAŃSKI

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 1. Dr hab. prof. UR Józef Jerzy KIERSKI

Wydział Sztuki

 1. Dr hab. prof. UR Adam Paweł KUCZYŃSKI

Wydział Biologiczno-Rolniczy

 1. Dr hab. n. med. prof. UR Artur MAZUR   

Wydział Medyczny

 1. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG

Wydział Filologiczny

 1. Dr inż. Jadwiga PAWŁOWSKA-MIELECH

Wydział Ekonomii

 1. Dr hab. prof. UR Ryszard PĘCZKOWSKI

Wydział Pedagogiczny

 1. Dr Piotr PUSZ

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 1. Dr Kazimierz SUROWIEC

Wydział Filologiczny

 1. Dr Włodzimierz ZIĘBA

Wydział Socjologiczno-Historyczny

 1. Dr Paweł MAJKA

Wydział Prawa i Administracji

 1. Mgr Wiesława JANUSZ

Wydział Biologiczno-Rolniczy

 1. Stud. Maciej KAWIAK

Wydział Wychowania Fizycznego

 1. Stud. Dawid PAŚKO

Wydział Medyczny

 1.  Stud. Klaudia SŁONIEC

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 1.  Mgr Barbara ROMANKIEWICZ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy

 

 

KOMISJA STATUTOWA

 

Przewodniczący:

 

 1. Dr hab. prof. UR Zenon OŻÓG
  Wydział Filologiczny

 

Zastępca Przewodniczącego:

 

 1. Dr hab. prof. UR  Sabina Grabowska

Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

Członkowie:

 

 1. Prof. dr hab. inż. Dorota BOBRECKA-JAMRO
  Wydział Biologiczno-Rolniczy 

 

 1. Prof. dr hab. Tadeusz BORUTA
  Wydział Sztuki

 2. Dr hab. prof. UR Piotr GRONKOWSKI
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 3. Dr hab. prof. UR Andrzej NOWAKOWSKI
  Wydział Wychowania Fizycznego

 4. Dr hab. prof. UR Przemysław PACZKOWSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny 

 5. Prof. dr hab. Zbigniew SZYNDLAR
  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk
  Podstawowych

 6. Dr Anna BATIUK
  Wydział Pedagogiczny

 7. Dr Grzegorz MAGOŃ
  Wydział Medyczny

 8. Dr Marcin NIEMCZYK
  Wydział Prawa i Administracji

 9. Dr inż. Artur OSTROMĘCKI
  Wydział Ekonomii

 10. Dr  inż.  Bogdan WIERZBIŃSKI
  Wydział Ekonomii

 11. Stud.  Mateusz BIAŁOTA
  Wydział Prawa i Administracji 

 12. Stud.  Piotr MOROCH
  Wydział Prawa i Administracji

 13. Stud. Paweł WIERCIOCH
  Wydział Prawa i Administracji

 14. Mgr Justyna RUCHAŁA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy


KOMISJA DS. NAUKI

 

Przewodniczący:

 

 1. Dr hab. prof. UR Jerzy KITOWSKI

Wydział Ekonomii

 

Członkowie:

 

 1. Prof. dr hab. Maria DROBA

Wydział Biologiczno-Rolniczy

 1. Prof. dr hab. Marek KOZIOROWSKI

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych

 1. Dr hab. prof. UR Wojciech CYNARSKI

Wydział Wychowania Fizycznego

 1. Dr hab. prof. UR Mirosław DYMON

Wydział Muzyki

 1. Dr hab. n. med. prof. UR Bartosz KORCZOWSKI

Wydział Medyczny

 1. Dr hab. prof. UR Kazimierz MACIĄG

Wydział Filologiczny

 1. Dr hab. prof. UR Beata SZLUZ

Wydział Socjologiczno-Historyczny

 1. Dr hab. prof. UR Renata ŚWIRGOŃ-SKOK

Wydział Prawa i Administracji

 1. Dr hab. prof. UR Igor TRALLE

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 1. Dr Beata GUZOWSKA

Wydział Socjologiczno-Historyczny

 1. Dr Anna STELIGA

Wydział Sztuki

 1. Dr Maciej WNUK

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych

 1. Stud. Paweł HORODKO

Wydział Wychowania Fizycznego

 1. Stud. Karolina NIEMCZYK

Wydział Biologiczno-Rolniczy

 1. Stud. Katarzyna NOWOSIADŁO

Wydział Biologiczno-Rolniczy

 1. Mgr Daniel HANIK
  Wydział Socjologiczno-HistorycznyKOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 

Przewodnicząca:

 

1.  Dr hab. prof. UR Romana KOLARZOWA

Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

Członkowie:

 

2. Prof. dr hab. Stanisław BIAŁOGŁOWICZ

     Wydział Sztuki                            

3. Prof. dr hab. Krzysztof GOLEC-BIERNAT

    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

4. Prof. dr hab. Janina KANIUCZAK

    Wydział Biologiczno-Rolniczy

5. Prof. dr hab. Sławomir KADROW

    Wydział Socjologiczno-Historyczny

6. Prof. dr hab. n. med. Andrzej KWOLEK

    Wydział Medyczny

7. Prof. dr hab. Kazimierz OBODYŃSKI

    Wydział Wychowania Fizycznego

8. Prof.  dr hab. Zbigniew ŚWIATŁOWSKI     

    Wydział Filologiczny          

9. Ks. dr hab. prof. UR Andrzej GARBARZ

    Wydział Pedagogiczny  

10. Dr hab. Łukasz ŁUCZAJ

     Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych                       

11. Dr hab. prof. UR Dorota SANKOWSKA

     Wydział Sztuki   

12. Dr hab. prof. UR Mieczysław RADOCHOŃSKI

    Wydział Pedagogiczny          

13. Dr Maria BOSAK

    Wydział Prawa i Administracji 

14. Dr Robert CZAJA

    Wydział Wychowania Fizycznego      

 15. Dr Małgorzata DŻUGAN

    Wydział Biologiczno-Rolniczy

 

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 

Przewodniczący:

 

 1. Dr Marcin Jachym
  Wydział Sztuki

 

Członkowie:

 

 1. Dr Agata ĆWIK

            Wydział Biologiczno-Rolniczy

 1. Dr Jan GAŁKOWSKI

            Wydział Socjologiczno-Historyczny

 1. Dr Colin F. HALES

            Wydział Ekonomii

 1. Dr Renata JURASIŃSKA

            Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 1. Dr Justyna LENIK

            Wydział Wychowania Fizycznego

 1. Dr Maria KOSSAKOWSKA-MARAS

            Wydział Filologiczny

 1. Dr n. med. Wacław KRUK

            Wydział Medyczny

 1. Dr Aleksandra KWIATKOWSKA

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii  Stosowanej i Nauk Podstawowych

 1. Dr Dorota PSTRĄG

            Wydział Pedagogiczny

 1. Dr Dorota SEMKÓW-CHAJKO

            Wydział Prawa i Administracji

 1. Stud. Bartosz BATOR

            Wydział Matematyczno- Przyrodniczy

 1. Stud. Gabriela BUDZIŃSKA

            Wydział Filologiczny

 1. Stud. Marta GUZIAKIEWICZ

            Wydział Ekonomii

 1. Stud. Katarzyna KOWALSKA

            Wydział Pedagogiczny

 1. Stud. Katarzyna NOWOSIADŁO

            Wydział Biologiczno-Rolniczy

 1. Stud. Piotr PANKIEWICZ

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut  Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

 1. Stud. Karol SZADO

            Wydział Prawa i Administracji

 1. Stud. Magdalena TOKARCZYK

            Wydział Wychowania Fizycznego

 1. Stud. Katarzyna TRZYNA

            Wydział Medyczny

 1. Stud. Jarosław WASIL

Wydział Sztuki

 1. Stud. Emilia ZIARKO
  Wydział Socjologiczno-Historyczny


ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

 

Przewodniczący:

 

 1. Dr Małgorzata GRZESIK-KULESZA

       Wydział Prawa i Administracji

 

Członkowie:

 

 1. Dr Katarzyna CWYNAR

       Wydział Sztuki

 1. Dr Marzanna DENIZIAK

       Wydział Biologiczno-Rolniczy

 1. Dr Dorota JANKOWSKA

       Wydział Ekonomii

 1. Dr Aleksandra MACH

        Wydział Pedagogiczny

 1. Dr Dariusz OPALIŃSKI

       Wydział Socjologiczno-Historyczny

 1. Dr Paweł OSTROWSKI

       Wydział Wychowania Fizycznego

 1. Dr Wojciech RZĄSA

       Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 1. Dr Piotr ŚLIWA

       Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

 1. Dr Stanisław WOJNAR

       Wydział Filologiczny

 1. Mgr Dorota OZGA

       Wydział Medyczny

 1. Stud. Angelika BOGACZ

       Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 1. Stud. Yana GACHECHILADZE

       Wydział Sztuki

 1. Stud. Anna GÓRKA

       Wydział Pedagogiczny

 1. Stud. Arkadiusz LEŚNIAK-MOCZUK

       Wydział Prawa i Administracji

 1. Stud. Kamil LISOWSKI

       Wydział Ekonomii

 1. Stud. Dagmara MIGUT

       Wydział Biologiczno-Rolniczy

 1. Stud. Dominika PAZDAN

       Wydział Medyczny

 1. Stud. Barbara SIARA

       Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

 1. Stud. Karolina SOBALA
  Wydział Filologiczny
 2. Stud. Katarzyna WOJCIESZEK
  Wydział Wychowania Fizycznego
 3. Stud. Jagoda ŻOŁĄDEK
  Wydział Socjologiczno-Historyczny


KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 

 1. Dr hab. prof. UR Joanna GOLONKA
  Wydział Filologiczny
 1. Dr hab. prof. UR Urszula KOPEĆ
  Wydział Filologiczny
 1. Dr hab. prof. UR Krzysztof KUKUŁA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 1. Dr hab. inż. prof. UR Agata ZNAMIROWSKA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 1. Dr Marek DELONG
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 1. Dr Agnieszka RESZCZYŃSKA
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 1. Mgr Anna ANTAS
  Wydział Filologiczny
 1. Mgr Daniel HANIK
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 1. Mgr Małgorzata KUTA-PAŁACH
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 1. Mgr Magdalena NYKIEL
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 1. Mgr inż. Edyta PYREK-BAJCAR
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 1. Mgr Ewelina SZAREK
  Wydział Filologiczny


ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. DOKTORANTÓW

 

 1. Dr hab. inż. prof. UR Paweł CZARNOTA
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 1. Dr hab. prof. UR Alicja JAKUBOWSKA-OŻÓG
  Wydział Filologiczny
 1. Dr hab. prof. UR Roman MAGRYŚ
  Wydział Filologiczny
 1. Dr hab. prof. UR Cezary MITRUS
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 1. Dr Hubert KOTARSKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 1. Dr Jerzy KUZICKI
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 1. Mgr Barbara GAWEŁ
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 1. Mgr Michał MACIASZEK
  Wydział Filologiczny
 1. Mgr Mateusz MOŁOŃ
  Wydział Biologiczno-Rolniczy
 1. Mgr Adam NOWAK
  Wydział Socjologiczno-Historyczny
 1. Mgr Agnieszka ROGOWSKA
  Wydział Filologiczny
 1. Mgr inż. Karol SOŁEK
  Wydział Biologiczno-RolniczyWstawił:Drozd Szymon 2014-01-13 11:42
Sporządził:Małgorzata Dworak   2014-01-13
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-01-13
Stronę obejrzano: 153079 razy
[+]